Βουτιά μαζί με το ποδήλατο; Γιατί, όχι… Εντυπωσιακές βουτιές έκανε μια ομάδα νεαρών στο Καβούρι, που βουτούσαν στα νερά με τα ποδήλατά τους!