ΕΣΥ: μπαίνει σε εφαρμογή η λίστα χειρουργείου
Πηγή: reuters

Θέμα ημερών είναι πλέον η εφαρμογή της λίστας χειρουργείου αφού ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Παύλος Πολάκης υπέγραψε την σχετική απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα σταλεί εγκύκλιος προς όλα τα δημόσια νοσοκομεία και η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά καθώς το κάθε ένα νοσοκομείο θα πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμα του στο νέο καθεστώς.

Σε κάθε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. υπεύθυνος παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας διαμόρφωσης της λίστας χειρουργείου είναι ο Αναπληρωτής Διοικητής και όπου δεν υπάρχει, ο Διοικητής.

Στόχος της λίστας χειρουργείου είναι η διαφάνεια, η ισότητα μεταξύ των ασθενών και η μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Με αυτό το μέτρο θα μπορέσει να παταχθεί και το φακελάκι αφού η λίστα των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων θα δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων.

Έτσι ο ασθενής θα μπορεί να ενημερώνεται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο.

Από τη λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία και θα αντιμετωπίζονται άμεσα. Ωστόσο και αυτές οι επεμβάσεις θα δημοσιοποιούνται κάθε 15 μέρες στον ιστότοπο κάθε νοσοκομείου.

Μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίστηκε ο ασθενής να ενημερώνεται για τη σειρά κατάταξής του από έναν αριθμό που θα του δίνει το νοσοκομείο, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορεί κάποιος να μάθει την ταυτότητα του ασθενούς.

Για την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, καθορίστηκαν πέντε κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων με βάση:

  • τα συμπτώματα, τη δυσλειτουργία και την εξέλιξη της νόσου
  • και την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής.

 

x

 

Ο ασθενής θα εντάσσεται σε μια από αυτές τις κατηγορίες μετά την κλινική εκτίμηση του γιατρού.

Όσοι ασθενείς θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών που θα λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο μετά από σχετική υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες.

Διαβάστε επίσης