Βρέθηκαν αντιμέτωπες με την κοινωνική κατακραυγή, δέχτηκαν απειλές, διαδήλωσαν και ορισμένες από αυτές έμειναν στην ιστορία για τις βίαιες και ριζοσπαστικές μεθόδους τους. Είναι οι γυναίκες που άναψαν τη «σπίθα» της ισότητας των φύλων…