Πού ξοδεύουν τα χρήματά τους τα νοικοκυριά σε Ελλάδα και Ευρώπη
Πηγή: Pixabay

Τα πρότυπα κατανάλωσης των νοικοκυριών ποικίλλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο εισοδήματος, τις πολιτιστικές συνήθειες και τη γεωγραφική θέση.

Κατά μέσο όρο, το μεγαλύτερο μέρος (σχεδόν το ένα τέταρτο) της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2016 αφιερώθηκε στη «στέγαση, το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο» (εξαιρείται η αγορά κατοικιών), ενώ οι «μεταφορές» αντιστοιχούσαν στο 13% και οι δαπάνες για «τρόφιμα» στο 12%.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών αφορούσαν κυρίως τη «στέγαση» σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, όπου το «φαγητό» ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο, και την Κύπρο και τη Μάλτα όπου σημαντικότερα ήταν τα «εστιατόρια και ξενοδοχεία».

20053137

(Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για το προφίλ της καταναλωτικής δαπάνης των οικογενειών στα κράτη μέλη της ΕΕ / ΑΠΕ - ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Βασ. Κοριμέντζας)

Ειδικότερα, και σε σύγκριση με τα ελληνικά νοικοκυριά, οι δαπάνες ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Μ.Ο.          ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Μ.Ο.

- Στέγαση, νερό, ηλεκτρική ενέργεια & φυσικό αέριο               24,5%                                 20,5%

- Μεταφορές                                                                                     12,9%                                 13,5%

- Τρόφιμα & μη αλκοολούχα ποτά                                               12,2%                                 17,2%

- Άλλα αγαθά & υπηρεσίες                                                             11,5%                                 7,6%

- Εστιατόρια & ξενοδοχεία                                                             8,6%                                   14,3%

- Αναψυχή & Πολιτισμός                                                                8,5%                                    4,5%

- Έπιπλα & οικιακός εξοπλισμός                                                   5,5%                                   2,8%

- Ένδυση & υπόδηση                                                                       4,9%                                   3,8%

- Αλκοολούχα ποτά & καπνός                                                        3,9%                                    5%

- Υγεία                                                                                                3,9%                                    4,4%

- Επικοινωνίες                                                                                  2,5%                                   4,4%

- Εκπαίδευση                                                                                    1,2%                                    2,1%

Υψηλότερες και χαμηλότερες δαπάνες νοικοκυριών, ανά κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                                  ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ                 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ

                                                                                                        ΔΑΠΑΝΕΣ                       ΔΑΠΑΝΕΣ

- Στέγαση, νερό, ηλεκτρική ενέργεια & φυσικό αέριο           Δανία: 29,1%                 Μάλτα: 10,4%

- Μεταφορές                                                                                  Σλοβενία: 15,9%           Σλοβακία: 7,5%

- Τρόφιμα & μη αλκοολούχα ποτά»                                          Ρουμανία: 29,7%           Βρετανία: 8,1%

- Άλλα αγαθά & υπηρεσίες»                                                       Πολωνία: 13%                Ρουμανία: 3,7%

- Εστιατόρια & ξενοδοχεία                                                         Μάλτα: 19,2%                Πολωνία: 3,2%

- Αναψυχή & πολιτισμός                                                            Ισλανδία: 11,1%            Ελλάδα: 4,5%

- Έπιπλα & οικιακός εξοπλισμός                                               Μάλτα: 7%                     Ελλάδα: 2,8%

- Ένδυση & υπόδηση                                                                   Εσθονία: 6,8%               Ισλανδία: 3,2%

- Αλκοολούχα ποτά & καπνός                                                    Εσθονία: 8,5%               Πορτογαλία: 3,1%

- Υγεία                                                                                            Βουλγαρία: 6,4%           Βρετανία: 1,8%

- Επικοινωνίες                                                                               Βουλγαρία: 4,8%           Λουξεμβούργο: 1,6%

- Εκπαίδευση                                                                                Κύπρος: 2,7%                Σουηδία: 0,3%

Διαβάστε επίσης