Βελτίωση της ανθεκτικότητας των τεχνολογικών προϊόντων ζητάει το ευρωκοινοβούλιο
Πηγή: REUTERS/Arnd Wiegmann

Τα ανθεκτικότερα και υψηλής ποιότητας τεχνολογικά προϊόντα που μπορούν ευκολότερα να επισκευαστούν και να αναβαθμιστούν θα επιφέρουν πολλά οφέλη στους καταναλωτές. Για αυτό το λόγο, οι ευρωβουλευτές προτείνουν με ψήφισμά τους μέτρα για την αντιμετώπιση της "προγραμματισμένης απαξίωσης" των προϊόντων και των λογισμικών τους. 

Ειδικότερα, οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, είναι οι εξής:

  • Θέσπιση "ελάχιστων κριτηρίων αντοχής" που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αντοχή του προϊόντος, τη δυνατότητα επισκευής του και την ικανότητά του να εξελιχθεί, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή περιόδου επισκευής που υπερβαίνει τον ένα μήνα, επέκταση της εγγύησης κατά μία περίοδο που να ισοδυναμεί με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επισκευής.
  • Παροχή κινήτρων από τα κράτη μέλη για την προώθηση των βιώσιμων, υψηλής ποιότητας προϊόντων, καθώς και της προώθησης των επισκευών και των πωλήσεων μεταχειρισμένων προϊόντων, γεγονός που θα συνέβαλε μεταξύ άλλων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση των αποβλήτων.
  • Αποφυγή της μόνιμης εγκατάστασης βασικών στοιχείων, όπως μπαταριών και λυχνιών LED στα προϊόντα, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας διάθεση των ανταλλακτικών που είναι ουσιώδη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των αγαθών "σε τιμή σύμμετρη προς τη φύση και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος"
  • Υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού ορισμού της "προγραμματισμένης απαξίωσης" και θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος, το οποίο να μπορεί να ελέγχει και να ανιχνεύει τα ενσωματωμένα ελαττώματα στα προϊόντα

«Ευρωπαϊκό σήμα» για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός "προαιρετικού ευρωπαϊκού σήματος" που θα παρέχει πληροφορίες για τη βιωσιμότητα, τον οικολογικό σχεδιασμό, τις δυνατότητες διαμόρφωσης των εξαρτημάτων για την αναβάθμιση των προϊόντων και τη δυνατότητα επισκευής τους.

Προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός "μετρητή χρήσης" για τα σημαντικότερα καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Το μη νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 662 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 2 αποχές.

Σύμφωνα πάντως με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (2014), το 77% των ευρωπαίων καταναλωτών θα προτιμούσε να επισκευάσει τα ελαττωματικά προϊόντα αντί να αγοράσει καινούρια. Ωστόσο, αναγκάζεται τελικά να τα αντικαταστήσει ή να τα απορρίψει λόγω του υψηλού κόστους των επισκευών και του μη ικανοποιητικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης