Νέοι αυστηρότεροι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων - Τι αλλάζει στον έλεγχο των αυτοκινήτων
Πηγή: REUTERS/Mike Blake

Οι νέοι αυστηροί κανόνες της Ευρώπης για τις εκπομπές ρύπων από οχήματα τέθηκαν σε εφαρμογή από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και αφορούν όλα τα νέα αυτοκίνητα των οποίων οι κάτοχοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να τα περνούν από ειδικά τεστ, εργαστηριακά και μη, που θα εξετάζουν τις πραγματικές συνέπειες τους στο περιβάλλον.

Η αυστηροποίηση της διαδικασίας γίνεται στο πλαίσιο των κινήσεων της Ευρώπης για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι κανόνες στοχεύουν ακόμη στο να μπει ένα τέλος στα λάθος στοιχεία για τις εκπομπές αερίων που δίνουν οι κατασκευαστικές εταιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού η γερμανική Volkswagen, που είχε δώσει λάθος στοιχεία για περίπου 11 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα πρέπει να υποβάλλονται σε νέες και πιο αξιόπιστες δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης («εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης – RDE»), καθώς και σε βελτιωμένη εργαστηριακή δοκιμή («εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμής ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων» – WLTP) πριν από την κυκλοφορία τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Video: Αυτοκίνητο χωρίς οδηγό; Κι όμως!

Έρευνα που έγινε το 2016 απέδειξε πως τα νέα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα εκπέμπουν έξι φορές περισσότερο οξείδιο του αζώτου όταν δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, σε σχέση με τα τεστ στα εργαστήρια.

Οι νέοι κανονισμοί ορίζουν πως οι κατασκευαστές θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αυτές κατά 2/3. Τον Σεπτέμβριο του 2020 θα απαιτηθεί νέα μείωση των ποσοστών.

Μετά τις αποκαλύψεις, τον Σεπτέμβριο του 2015, ότι ο όμιλος Volkswagen χρησιμοποιούσε λογισμικό συστήματος αναστολής για την παράκαμψη των προτύπων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, να διεξαγάγουν τις απαραίτητες έρευνες σχετικά με τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών των οχημάτων στο έδαφός τους και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

Η Επιτροπή υποστήριξε την προσπάθειά τους αναπτύσσοντας κοινή μεθοδολογία δοκιμών για να ελέγχεται η ύπαρξη συστημάτων αναστολής που αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών και για να εξασφαλίζεται η συνοχή των αποτελεσμάτων των εθνικών ερευνών. Επιπλέον, δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τις αρχές των κρατών μελών να εκτιμήσουν κατά πόσον οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν συστήματα αναστολής ή άλλες στρατηγικές που οδηγούν σε υψηλότερες εκπομπές οχημάτων εκτός του κύκλου δοκιμής και να αναλύσουν κατά πόσον είναι δικαιολογημένες από τεχνική άποψη.

«Αυτό θα βάλει ένα τέλος στην ασυνέπεια μεταξύ στις εκπομπές αερίων στα εργαστήρια και τα τεστ στον έξω κόσμο και θα εξασφαλίσει πως οι κατασκευαστές δεν μπορούν να εξαπατήσουν». «Θα δώσει στους οδηγούς σωστές πληροφορίες για τις επιβλαβείς εκπομπές αερίων των οχημάτων τους, ώστε να κάνουν» σωστές επιλογές κατά τις αγορές τους.

Περίπου 40.000 άνθρωποι χάνουν πρόωρα τη ζωή τους στη Μεγάλη Βρετανία κάθε χρόνο λόγω προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την μόλυνση του αέρα.

Τον Ιούλιο η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως από το 2040 θα αποσυρθούν όλα τα αυτοκίνητα και βαν που κινούνται με ντίζελ ή βενζίνη, σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα επίπεδα της μόλυνσης.

Διαβάστε επίσης