ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθοριστική αλλαγή στην τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE από τον Δεκέμβριο του 2017

Καθοριστική αλλαγή στην τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE από τον Δεκέμβριο του 2017

60% αύξηση την τελευταία 4ετία, παρουσιάζει η ζήτηση μεταμόσχευσης μαλλιών σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery.

Ολοένα και περισσότεροι άνδρες αλλά και γυναίκες επιλέγουν την μεταμόσχευση μαλλιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης των μαλλιών τους. Αυτή η αλματώδης αύξηση στη ζήτηση, εκτός από τους ενδιαφερόμενους, έχει προσελκύσει και αρκετούς που αναζητούν το εύκολο κέρδος οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση ή εμπειρία και δεν είναι καν εξειδικευμένοι ιατροί! Με πρόσχημα συνήθως οικονομικότερες επεμβάσεις παραπλανούν το κοινό, εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ενδιαφερόμενων για μεταμόσχευση μαλλιών και τελικά προσφέρουν κακά αποτελέσματα, δυσφημούν την ίδια τη μεταμόσχευση μαλλιών και προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στους ενδιαφερόμενους.

Οι δυο σημαντικότερες Ιατρικές Οργανώσεις επιστημονικού σκοπού στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών παγκοσμίως, η ISHRS & η ABHRS έχουν επισημάνει το κίνδυνο παραπλάνησης του κοινού και προτρέπουν τους εξειδικευμένους ιατρούς-μέλη τους σε όλο το κόσμο, να ενημερώνουν το κοινό για τους κινδύνους που συνεπάγεται η απόφαση να επιλέξουν κάποιον μη-ειδικό και μη-ιατρό για την μεταμόσχευση μαλλιών.

Μια πρόσφατη αλλαγή, εξαιρετικά σημαντική από επιστημονικής σκοπιάς έρχεται, με στόχο την αλλαγή της αντίληψης του κοινού για μια καθαρά ιατρική επέμβαση όπως είναι η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE.

Για ένα τόσο σημαντικό θέμα εξασφαλίσαμε μία αποκλειστική ενημέρωση από τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, εξειδικευμένο στην Μεταμόσχευση Μαλλιών & πιστοποιημένο από το Αμερικανικό Συμβούλιο Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ABHRS (American Board of Hair restoration Surgery).

dr anastasakis hair transplant surgeon greece 1024x532

O Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης ως ένας από τους αναγνωρισμένους ιατρούς στη Μεταμόσχευση Μαλλιών παγκοσμίως, συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική συζήτηση για την αλλαγή αυτή. Ο Dr. Αναστασάκης είναι ο πρώτος Έλληνας ιατρός που πιστοποιήθηκε από το ABHRS ως εξειδικευμένος ιατρός στη μεταμόσχευση τριχοθυλακίων. Επιπλέον από το 2016 εκλέγεται με ετήσια θητεία, ως προφορικός εξεταστής (oral examiner) στις πολύ απαιτητικές εξετάσεις που διενεργεί το Σώμα του ΑΒHRS για την πιστοποίηση νέων των μελών-ιατρών. Από 1ης Ιανουαρίου του 2018 και μετά από τις εκλογές μεταξύ των μελών της ABHRS, ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης εκλέχθηκε μέλος του Board of Directors της ΑBHRS με τριετή θητεία. Είναι η 1η φορά που Έλληνας ιατρός καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα στο υψηλότερο ιεραρχικά όργανο της ABHRS.

abhrs anastasakis

Ο Dr. Αναστασάκης, είναι μέλος της ISHRS και μετείχε στο ετήσιο συνέδριο στην Πράγα τον Οκτώβριο του 2017 ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής και Πρόεδρος της μιας εκ των βασικότερων διασκέψεων των ABHRS & ISHRS, του Morbidity & Mortality Conference η οποία συγκέντρωσε 100% προσέλευσυη και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους ιατρούς-μέλη. Για το λόγο αυτό η ISHRS επέλεξε και πάλι τον Dr. Αναστασάκη στη φετινή διοργάνωση που θα γίνει στο Hollywood των ΗΠΑ, να αναλάβει ξανά ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής τη θέση του Πρόεδρου της διάσκεψης του Morbidity & Mortality Conference.

ANASTASAKIS ISHRS MM

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι γιατρέ, η σημαντική αυτή εξέλιξη στη μεταμόσχευση μαλλιών;

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 είχαμε την πιο πρόσφατη, σημαντική αλλαγή στη μεταμόσχευση μαλλιών.

Στη πραγματικότητα είναι μια μικρή αλλαγή από επιστημονικής πλευράς, η οποία, όμως, ελπίζουμε να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στην αντίληψη και στην κατανόηση του κοινού για τη μεταμόσχευση μαλλιών αλλά και των ιατρών που ασχολούνται ή σκοπεύουν στο μέλλον να ασχοληθούν επαγγελματικά με την μεταμόσχευση μαλλιών.

Η μεταμόσχευση μαλλιών τα τελευταία 15 χρόνια έχει αναπτυχθεί εντυπωσιακά. Eιδικά η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE (Follicular Unit Extraction) έχει γνωρίσει ανάπτυξη και σημαντική δημοφιλία στο κοινό.

Η αλλαγή που θα σας εξηγήσω προωθείται από τις 2 σημαντικότερες ιατρικές εταιρείες στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών:

  • Τη Διεθνή Εταιρεία Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) που ιδρύθηκε το 1993 και απαριθμεί περισσότερα από 1200 μέλη-ιατρούς σε 72 χώρες. Οι ιατροί-μέλη ISHRS είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται ενεργά με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών και εκπαιδεύονται στις πιο σύγχρονες τεχνικές. Είμαι επίσημο μέλος της ISHRS από το 2009, ήμουν στην οργανωτική επιτροπή και Πρόεδρος σε στρογγυλές τράπεζες στο Παγκόσμιο Συνέδριο του 2017 στη Πράγα και αντίστοιχη θέση θα έχω το 2018 στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Hollywood, Los Angeles.
ISHRS LA18 Save the Date star 800 px RGB 06 26 17
  • Το Αμερικανικό Συμβούλιο Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ABHRS (American Board of Hair Restoration Surgery), τον μοναδικό Πιστοποιητικό Οργανισμό παγκοσμίως για τους ιατρούς που ασχολούνται ενεργά με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Είμαι μέλος ABHRS από το 2015 και από το 2016 εκλεγμένο μέλος της επιτροπής εξεταστών στις πολύ απαιτητικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις που δίνουμε τα μέλη προκειμένου να λάβουμε την πιστοποίηση. Tον Δεκέμβριο του 2017 με εξέλεξαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης, μια εξαιρετικά τιμητική θέση που για πρώτη φορά καταλαμβάνει Έλληνας.

Σκοπός της αλλαγής αυτής, που θα σας αναλύσω παρακάτω, είναι να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται πλήρως αντιληπτό από το κοινό τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE, τι περιλαμβάνει και ποια είναι η σοβαρότητά της ως χειρουργική πράξη. Απώτερος σκοπός είναι να αυτό-προστατευτεί το κοινό από απαράδεκτες πρακτικές που εφαρμόζουν «κλινικές» και «ινστιτούτα» αλλά και να ευαισθητοποιηθούν οι Φορείς προκειμένου να θεσπίσουν ρυθμίσεις που να ορίζουν με σαφήνεια ποιοι επιτρέπεται να εκτελούν τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική FUE προκειμένου να προστατευτεί το κοινό από απαράδεκτες πρακτικές διαφόρων «κλινικών» και «ινστιτούτων».

Όσον αφορά την Ελλάδα, ως πρόεδρος της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού) , της μη-κερδοσκοπικής Ιατρικής εταιρείας που αποτελεί το εθνικό/τοπικό παράρτημα (Regional Society) της ISHRS έχω οριστεί να ενημερώσω το κοινό για τις αλλαγές αυτές. Η ΕΛΑΜΑΤ έχει ιδρυτικά μέλη ιατρούς διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων που ασχολούνται ενεργά με την μη-επεμβατική Αποκατάσταση Τριχωτού και τη Μεταμόσχευση Μαλλιών. Ο σκοπός της ΕΛΑΜΑΤ είναι η προώθηση της πρακτικής της Μεταμόσχευσης και της Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού μόνον από εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους και έμπειρους Ιατρούς που έχουν τα προσόντα να εξασκούν αυτές τις επεμβάσεις και η εξάσκησή τους με τη μέγιστη επιδεξιότητα, τέχνη και δεοντολογία. (www.elamat.gr)

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για εξηγήστε μας καλύτερα!

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Όλοι μας διαβάζουμε καθημερινά για την τεχνική FUE, που είναι συντομογραφία των λέξεων Follicular Unit Extraction, δηλαδή Εξαγωγή Τριχοθυλακιακών Μονάδων. Ο όρος αυτός δόθηκε από τους «εφευρέτες» της συγκεκριμένη τεχνικής, τους Dr. Rassman και Dr. Bernstein, στο άρθρο τους που περιέγραφε την τότε, αρχική τεχνική FUE, το 2002.

Το πρόβλημα είναι πως όταν οι Dr. Rassman και Dr. Bernstein πρότειναν τον όρο «Εξαγωγή» για να περιγράψουν την τεχνική τους, ποτέ δεν φαντάστηκαν πόσο εύκολο ήταν η έννοια της λέξης αυτής να αλλοιωθεί εις βάρος της ασφάλειας και τη Υγείας του κοινού και προς όφελος αυτών που θέλησαν να πλουτίσουν σε βάρος των συνανθρώπων τους που ενδιαφέρθηκαν για αυτή την …νέα τεχνική προκειμένου να αποκτήσουν ξανά τα μαλλιά τους!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιόν τρόπο δηλαδή αλλοιώθηκε η έννοια της λέξης «εξαγωγή»;

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Με το να υπονοούν και να διαφημίζουν επιτήδειοι πως με κάποιον «μαγικό» τρόπο τα τριχοθυλάκια …εξάγονται από το τριχωτό χωρίς να γίνεται χειρουργείο! Μιλάνε μάλιστα για «συγκομιδή μοσχευμάτων» λες και είναι …λουλούδια που τα μαζεύει κανείς από τον αγρό, ενώ στην πραγματικότητα η χειρουργική εκτομή των τριχοθυλακίων με την τεχνική FUE είναι μια μικρο-χειρουργική πράξη που το παραμικρό λάθος είναι καταστροφικό για το τριχοθυλάκιο.

Δυστυχώς, ο σκοπός αυτών που διαφημίζουν τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική FUE με αυτό το τέχνασμα είναι να «καθησυχάζουν» τους ανύποπτους ασθενείς πως η όλη διαδικασία είναι σχεδόν σαν να πηγαίνεις στο κομμωτήριο! Η λέξη εξαγωγή ακούγεται …πιο ήπια, δεν τρομάζει και παραπέμπει σε κάτι απλό, ανώδυνο και …χαλαρό. Όλοι έχουμε ακούσει σε ψυχαγωγικές εκπομπές στην τηλεόραση, σε περιοδικά και στο Internet διαφημίσεις για μεταμόσχευση μαλλιών «Χωρίς τομές, Χωρίς ουλές, Χωρίς Ράμματα, Χωρίς Χειρουργείο». Βέβαια, στις …κλινικές που γίνονται αυτές οι «επεμβάσεις», γίνονται και … Χωρίς Ιατρό, αλλά για αυτό ας μιλήσουμε παρακάτω!

Όλα αυτά είναι ανακρίβειες, παραπλανητικές πρακτικές και, στην τελική, απλά ψέματα για να νομίσει ο ενδιαφερόμενος πως η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE είναι κάτι αντίστοιχο με το να πάει για ψώνια.

Στην πραγματικότητα, όμως, είναι μια καθοριστική επέμβαση αισθητικής χειρουργικής που μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του και την εμφάνισή του εντυπωσιακά, με την προϋπόθεση πως όλα θα γίνουν τέλεια από έναν εξειδικευμένο ιατρό και την ομάδα του. Αλλά μπορεί και να τον καταστρέψει εμφανισιακά και ψυχολογικά αν είναι αφύσική και αραιή, κάτι που κατά κανόνα γίνεται όταν την επέμβαση με την τεχνική FUE την εκτελεί ανειδίκευτος, μη-πιστοποιημένος ιατρός ή ακόμα χειρότερα, ακόμα και μη-ιατρός, πρακτική που εφαρμόζουν «κλινικές» και «ινστιτούτα» που διαφημίζονται πολύ έντονα τελευταία στο internet και στις μεσημεριανές εκπομπές.

Και προκειμένου να προστατευτεί το κοινό από αυτές τις τακτικές, η αλλαγή που γίνεται με την πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ISHRS (International Society of Hair restoration Surgery) και του Αμερικανικού Συμβουλίου Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, ABHRS (American Board of Hair restoration Surgery) είναι η αλλαγή της λέξης «Extraction = Εξαγωγή» σε «Excision = Εκτομή».

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί αλλάζει η ορολογία αυτή;

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Προκειμένου να είναι πιο ακριβής επιστημονικά, κλινικά και ακαδημαϊκά η περιγραφή της όλης διαδικασίας και ταυτόχρονα να γίνεται σαφές στο κοινό πως η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE είναι μια πολύ λεπτομερής, χειρουργική πράξη που μπορεί να εκτελεστεί σωστά μόνο από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο χειρουργό και όχι από οποιονδήποτε, ανειδίκευτο ιατρό ή νοσηλευτή, όπως κατά κανόνα γίνεται στην Ελλάδα σε «κλινικές» και «ινστιτούτα» αισθητικής που αντιμετωπίζουν τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική FUE σαν να είναι προϊόν μαζικής κατανάλωσης!

Η λέξη Εκτομή προκύπτει από τις λέξεις: Εξαγωγή + Τομή = Εκτομή και περιγράφει με ακρίβεια τη σύνθετη τεχνική FUE, που περιλαμβάνει την εκτομή του δέρματος ολόγυρα από την τρίχα και την εξαγωγή του τριχοθυλακίου με ειδική λαβίδα. Πιο συγκεκριμένα, η ακριβής επιστημονική περιγραφή της διαδικασίας σύμφωνα με την επίσημη, νέα επιστημονική ορολογία είναι:

«Εκτομή Τριχοθυλακιακών Μονάδων (Follicular Unit Excision) είναι η χειρουργική τεχνική που αφορά στην περιφερική τομή του δέρματος ολόγυρα από την τριχοθυλακιακή μονάδα με σκοπό την εξαγωγή ενός πλήρους πάχους τμήματος δέρματος που περιέχει μια ακέραιη τριχοθυλακιακή μονάδα με το συνοδό υποδόριο λίπος, χόριο και επιδερμίδα».

Από την αρχή του 2018, οι ιατροί-μέλη και των δύο μεγαλύτερων παγκοσμίως ιατρικών οργανώσεων στη μεταμόσχευση μαλλιών που σας προανέφερα, ISHRS και ABHRS, οφείλουν να αλλάξουν το ενημερωτικό τους υλικό και να εφαρμόζουν την νέα ορολογία, ακριβώς επειδή είναι πιο ακριβής και επεξηγηματική όσον αφορά τις σύνθετες χειρουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνει η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE.

Με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον ξεκινώντας από τους –ελάχιστους ακόμα, δυστυχώς- Έλληνες ιατρούς που είναι αυτή την στιγμή μέλη της ISHRS, προσπαθούμε όλοι μας, να «ξεκαθαρίσουμε» το τοπίο στη μεταμόσχευση μαλλιών, να ενημερώσουμε τους ασθενείς και να τους προστατέψουμε από τις κακές πρακτικές επιτήδειων. Ελπίδα μας είναι πως θα συμμορφωθούν και οι «κλινικές» και τα «ινστιτούτα» στο να λένε την αλήθεια στο κοινό και να αντιμετωπίζουν με την δέουσα σοβαρότητα και δεοντολογία τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική FUE.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιο τρόπο πιστεύετε πως θα προστατευτεί το κοινό με αυτή την αλλαγή στη ορολογία;

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Με το να αντιλαμβάνεται ήδη από το όνομα της τεχνικής μεταμόσχευση μαλλιών με FUE, πως αφορά μια κανονικότατη χειρουργική πράξη και όχι μια απλή παρέμβαση, όπως είναι ο καθαρισμός προσώπου ή το να βγάζει μια γυναίκα τα φρύδια της!

Από τη στιγμή που ένας λογικός, ενήλικος άνθρωπος καταλάβει πως η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE είναι μια καθοριστική χειρουργική πράξη, δεν πρόκειται να δεχθεί αυτά που θέλουν να του πουλήσουν καθημερινά μέσω των διαφημίσεων τα διάφορα «ινστιτούτα» και οι «κλινικές»:

  • δεν πρόκειται να δεχθεί να τον χειρουργήσει μη-ιατρός ή ανειδίκευτος ιατρός,
  • δεν πρόκειται να δεχθεί μικρο-συνεδρίες μεταμόσχευσης μαλλιών κάθε μήνα μέχρι να «γεμίσει» η περιοχή προκειμένου να πληρώνει λίγα-λίγα τα λεφτά και να μην «του φανούν πολλά», καταστρέφοντας, όμως, το δέρμα του κεφαλιού του
  • δεν πρόκειται να δεχθεί να μην γνωρίσει τον ιατρό του πριν την επέμβαση,
  • δεν πρόκειται να δεχθεί να μιλάει με συμβούλους που φορούν ιατρική ποδιά αντί να μιλάει με ιατρό
  • δεν πρόκειται να δεχθεί να τον αντιμετωπίζουν σαν πελάτη-supermarket!

Παραμένουμε, όμως, ρεαλιστές. Φυσικά και θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποιοι που στην απόγνωσή τους να αποκτήσουν μαλλιά «φθηνά και πάση θυσία» θα πιστέψουν οτιδήποτε διαφημίζουν τα «ινστιτούτα» στην τηλεόραση και θα δεχθούν ακόμα και εν γνώσει τους να τους χειρουργήσει μη-ιατρός για να γλιτώσουν χρήματα! Το βλέπουμε αυτό ειδικά σε άτομα που πηγαίνουν στην Τουρκία ή στο Πακιστάν για μεταμόσχευση μαλλιών με ακριβώς αυτόν τον σκοπό, φθηνή μεταμόσχευση μαλλιών και …«ο θεός βοηθός»! Όμως αυτά τα άτομα είναι η εξαίρεση! Κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος όταν καταλάβει πως η Υγεία του είναι στα χέρια μη-εξειδικευμένου ατόμου, θα προσέξει περισσότερο τις αποφάσεις του, όσο ωραιοποιημένα και αν είναι αυτά που του παρουσιάζουν!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε ότι θα επιτύχει τον στόχο της η κίνηση αυτή;

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Σε κάθε τομέα της αισθητικής ιατρικής και χειρουργικής υπάρχουν επιτήδειοι και διαφημιστές που ωραιοποιούν και απλοποιούν τα μηνύματα και τις διαδικασίες προκειμένου το κοινό να υποβάλλεται σε ιατρικές πράξεις χωρίς να το πολυσκεφτεί. Αυτό φυσικά έχει συχνά καταστροφικές συνέπειες για την εμφάνιση, την υγεία και την ψυχολογία των ασθενών.

Προσωπικά, καθημερινά βλέπω στην κλινική μου, της μοναδικής πιστοποιημένης από το ABHRS κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα, περιστατικά νεαρών που έχει καταστραφεί η εμφάνισή τους και η εικόνα τους από μια αποτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών και που ντρέπονται να κυκλοφορήσουν χωρίς καπέλο ή σκούφο! Δυσκολεύονται να βγάλουν το καπέλο ακόμα και μπροστά μου για να τους εξετάσω!

Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι ασθενείς αυτοί έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών σε κάποιο «ινστιτούτο» ή «κλινική» στην οποία δεν χειρουργεί καν ιατρός αλλά νοσηλεύτριες, ακόμα και κομμωτές που μέσα στον χώρο αυτόν είναι ντυμένοι ως ιατροί και παριστάνουν τους ιατρούς!

Ως πρόεδρος της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού) έχω επανειλημμένως γράψει άρθρα (ΕΛΑΜΑΤ: Προσοχή στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών από μη αδειοδοτημένο προσωπικό στο εξωτερικό και ΠΡΟΣΟΧΗ στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών από μη αδειοδοτημένο προσωπικό (από μη-ιατρό)!) για το συγκεκριμένο θέμα, προειδοποιώντας τους ενδιαφερομένους!

Τα άρθρα μου και οι προειδοποιήσεις της ΕΛΑΜΑΤ έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα και η αλλαγή στην ονομασία της τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών με FUE θα παίξει και αυτή κάποιον ρόλο. Εντούτοις, δεν περιμένει κανείς να σταματήσουν αυτές οι απαράδεκτες πρακτικές από αυτούς που πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι την απόλυτα φυσιολογική επιθυμία των συνανθρώπων μας να αποκαταστήσουν την εμφάνισή τους. Αυτό που ελπίζουμε είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και να προστατευτεί και να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα από τις αρμόδιες αρχές και να ασχοληθούν με τη νομοθετική ρύθμιση του κλάδου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι λένε οι συνάδελφοί σας για την αλλαγή αυτή;

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Η πρόταση των ISHRS και ABHRS αντιμετωπίστηκε με εντυπωσιακή ομοφωνία από τους ιατρούς της συγκεκριμένη ειδικότητας. Οι ίδιοι οι εφευρέτες της αρχικής τεχνικής Dr. Rassman και Dr. Bernstein σχολίασαν, μάλιστα: «Οι καιροί άλλαξαν και η επικαιροποίηση του όρου FUE θα ξεκαθαρίσει στο κοινό ότι αποτελεί μια χειρουργική πράξη και ελπίζουμε να βοηθήσει να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της επέμβασης αυτής». Ταυτόχρονα, οι συγγραφείς ιατρικών συγγραμμάτων για την Μεταμόσχευση Μαλλιών σε παγκόσμιο επίπεδο ομόφωνα και αυθόρμητα αποφάσισαν να επικαιροποιήσουν την επόμενη έκδοση των βιβλίων τους με την καινούργια ορολογία αντί της παλιάς. Προσωπικά, ως συγγραφέας του μοναδικού συγγράμματος παγκοσμίως αποκλειστικά για την Ανδρογενετική Αλωπεκία (896 σελίδες, 7450 βιβλιογραφικές αναφορές, Εκδόσεις Ζεβελεκάκης, 2015,) και εγώ πρόκειται στην επόμενη έκδοση του ιατρικού μου συγγράμματος να επικαιροποιήσω τον όρο Έκτομή Τριχοθυλακιακών Μονάδων (Follicular Unit Excision) στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι λοιπόν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει όποιος θέλει να προβεί σε μεταμόσχευση μαλλιών;

Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης: Αρχικά μπορεί να ξεκινήσει την αναζήτηση του κατάλληλου χειρουργού Μεταμόσχευσης Μαλλιών αφού πρώτα κατανοήσει ο ίδιος γιατί θέλει να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτό που πάντοτε παροτρύνω τους ασθενείς μου είναι ότι «έχει σημασία να προχωρήσετε σε μεταμόσχευση μαλλιών επειδή αγαπάτε και φροντίζετε τον εαυτό σας και όχι για τους άλλους.»

Η επιλογή του χειρουργού ή της κλινικής Μεταμόσχευσης Μαλλιών, είναι η πιο καθοριστική παράμετρος. Κατά την έρευνα αγοράς, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθείτε ιατρούς/κλινικές και τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να έχει είναι τουλάχιστον τρία: η εμπειρία του ιατρού, οι επιστημονικές του γνώσεις και η πιστοποιημένη εξειδίκευση στη Μεταμόσχευση Μαλλιών. Και τονίζω το «πιστοποιημένη» διότι όλοι θα σας παρουσιαστούν ως ειδικοί, ακόμα και οι μη-ιατροί!

Να θυμάστε πως οι ιατροί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στη Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι, χωρίς εξαίρεση, μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού ISHRS και χωρίς εξαίρεση, έχουν ολοκληρώσει την ιατρική τους ειδικότητα.

Η ομάδα μου και εγώ υποδεχόμαστε καθημερινά στο ιατρείο μου όσους ενδιαφέρονται να μάθουν λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών. Τους εξηγούμε με επιχειρήματα όλες τις παραμέτρους της μεταμόσχευσης μαλλιών, γίνεται εξατομικευμένη εκτίμηση στον κάθε ενδιαφερόμενο από εμένα προσωπικά, εξασφαλίζουμε και εγγυόμαστε ότι το αποτέλεσμα της κάθε μεταμόσχευσης μαλλιών θα δικαιώσει και θα κάνει χαρούμενο όποιον μας εμπιστευτεί!

*Ευχαριστούμε πολύ τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD, Χειρουργό Κεφαλής-Τραχήλου, Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής, εξειδικευμένο Χειρουργό Αποκατάστασης Τριχωτού, member of the Board of Directors ABHRS, ISHRS member, πρόεδρο της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού). Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε ένα ραντεβού με τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη MD, PhD στο ιατρείο του, Λεωφ. Κηφισίας 312 & Παλαιολόγου 1 στο Χαλάνδρι, καθημερινά κατόπιν ραντεβού στο 210-8011000.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ