ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασικά Σημεία Παρέμβασης Προέδρου ΕΣΑΗ - ELPEDISON CEO στο 2ο Συνέδριο Power & Gas Forum

Βασικά Σημεία Παρέμβασης Προέδρου ΕΣΑΗ - ELPEDISON CEO στο 2ο Συνέδριο Power & Gas Forum
  1. Με τη λειτουργία του target model, έχουμε εισέλθει στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης προς ένα ενεργειακό περιβάλλον, όπου το σύστημα θα στηρίζεται αποκλειστικά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η αρχιτεκτονική έχει ήδη διαμορφωθεί. Χρειάζεται όμως να διαμορφώσουμε το ρυθμιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον για την Αποθήκευση/Storage καθώς και να διορθώσουμε τις τρεις αδυναμίες που αναδείχθηκαν με την εφαρμογή του Target Model.
  1. Oι Αδυναμίες που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του Target Model
  2. H έλλειψη ευέλικτων μονάδων αερίου: Η έλλειψη διαφάνηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν η χαμηλή στάθμη νερού στα φράγματα των Υδροηλεκτρικών μονάδων, σε συνδυασμό με τη συντήρηση δύο μονάδων αερίου, έφερε το σύστημα στα όριά του. Καταφάνηκε επίσης και κατά την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου, όταν ο ΑΔΜΗΕ έβαλε με constraint σχεδόν όλες τις λιγνιτικές μονάδες σε λειτουργία, διακόπτοντας τη λειτουργία των διαθέσιμων ευέλικτων μονάδων αερίου και διατηρώντας τες σε εφεδρεία.
  3. Oι σοβαρές αδυναμίες του Συστήματος Μεταφοράς: Κάθε ημέρα, για πολλές και διαφορετικές αιτίες, ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει ότι, για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το σύστημα μεταφοράς, πρέπει να λειτουργούν με περιορισμό διαφορετικές μονάδες από το πρόγραμμα, διακόπτοντας τη λειτουργία των οικονομικότερων μονάδων και αυξάνοντας τον όγκο στην Αγορά Εξισορρόπησης.
  • Η αδιαφάνεια και η έλλειψη ελέγχου της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος: Κανένας δεν γνωρίζει πώς είναι δυνατόν οι ακριβές λιγνιτικές μονάδες να επικρατούν έναντι των φθηνότερων μονάδων αερίου, στη δημοπρασία της Προ-ημερήσιας Αγοράς.
  1. Τρόποι Επίλυσης των Αδυναμιών που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του Target Model

Για να επιλυθούν τα δύο πρώτα ζητήματα, πρέπει να επικεντρωθούμε στις μονάδες που θα στηρίξουν το σύστημα μετά το 2024. Η Πολιτεία, κοιτώντας μόνο το μέλλον, χρειάζεται να προχωρήσει άμεσα σε δύο ενέργειες (που περιλαμβάνονται ούτως ή άλλως στους ετήσιους στόχους του ΥΠΕΝ)

-σε θεσμοθέτηση Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος, για να προσελκύσει νέες επενδύσεις σε μονάδες αερίου, που θα καλύψουν την ενδιάμεση περίοδο μέχρι να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες ώστε να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα μόνο με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κα

-σε εκτεταμένες επενδύσεις στο Σύστημα Μεταφοράς

  1. Διαπιστώσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση

Γίνεται προσπάθεια να τεθούν όρια τιμών στην αγορά εξισορρόπησης, προκειμένου να μην φαίνεται η 1η αδυναμία (κάτι που τελικά θα αποδειχτεί αδύνατον να επιτευχθεί) καθώς και να επιτρέπεται στον ΑΔΜΗΕ να επιστρατεύει καθημερινά μονάδες εκτός προγράμματος αγοράς, προκειμένου να μην φαίνεται η 2ης αδυναμία.

  1. Στο κλείσιμο της παρέμβασής του ο Πρόεδρος του ΕΣΑΗ και Διευθύνων Σύμβουλος της ELEDISON κ. Ν. Ζαχαριάδης τόνισε ότι «Προσωπικά, αναλογιζόμενος πόσα πολλά βήματα έχουν γίνει και πόσα λίγα μας λείπουν να κάνουμε ακόμη, είμαι πολύ αισιόδοξος κοιτώντας την ενεργειακή εποχή που έρχεται αλλά εξαιρετικά προβληματισμένος, γιατί βαδίζουμε μπροστά κοιτώντας προς τα πίσω στις μονάδες του παρελθόντος».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ