ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η AIG μπορεί να δώσει λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του επαγγελματία

Η AIG μπορεί να δώσει λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του επαγγελματία

Από τον Κώστα Βούλγαρη, Financial Lines Manager AIG EUROPE S.A. Greece Branch.

Βάλτε στη ζωή σας τη σιγουριά που της αξίζει. Απευθυνθείτε σε επαγγελματίες που αξιολογούν τις ανάγκες σας για ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων, με διαφορετικό τρόπο, με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότατα.

H AIG προσφέρει τις σχετικές καλύψεις στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια έχοντας αποκτήσει μια εκτεταμένη εμπειρία στην ανάληψη του σχετικού κινδύνου, αλλά το κυριότερο μια μοναδική εξειδίκευση στη διαχείριση αποζημιώσεων. Μια διαχείριση που γίνεται στην Ελλάδα από καλά καταρτισμένους διακανονιστές με άριστη γνώση της ελληνικής αγοράς και πραγματικότητας. Η AIG με δεδομένη την επιθυμία της να αποκτά μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, επενδύει συνεχώς στη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων, στην απλούστευση των διαδικασιών και στην εκπαίδευση των ανθρώπων της ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες όσων την εμπιστεύονται. Η ηγετική θέση που η εταιρία κατέχει παγκοσμίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών επιτρέπει στην AIG να είναι διαρκώς σε θέση να εξυπηρετεί αποτελεσματικά επαγγελματίες που κατέχουν γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες, αλλά που όμως δραστηριοποιούνται και σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και στενούς χρονικούς περιορισμούς στην εξυπηρέτηση των πελατών τους και μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επαγγελματίες του χώρου οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες με το μέγιστο βαθμό επιμέλειας. Οποιαδήποτε μικρή ή μεγαλύτερη αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε απαιτήσεις με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τον επαγγελματία, συνέπειες που η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης της AIG θα μπορούσε να απαλύνει.

Οι λόγοι σύναψης μιας ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης με την AIG ποικίλουν:

  • Η προστασία από ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα.
  • Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων.
  • Η προβολή σε υποψήφιους πελάτες.
  • Η κάλυψη των έξοδών υπεράσπισης ακόμα και σε μια αβάσιμη κατηγορία. Η καταβολή αποζημίωσης για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από αμελή άσκηση του επαγγέλματος συμπεριλαμβανόμενων και ποσών ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού.
  • Η καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης ή συκοφαντίας.
  • Η προστασία από τις συνέπειες παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εμπιστευτείτε μια αξιόπιστη ομάδα, εμπιστευτείτε τη φήμη της AIG, όπου η εξειδικευμένη εμπειρία μας, μάς δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε και ζητήματα επαγγελματικής φήμης με υψηλή πάντα τεχνογνωσία. Όταν εγείρεται απαίτηση έναντι του ασφαλισμένου, όχι μόνο υφίσταται απτή οικονομική απώλεια αλλά μπορεί να προκληθεί ζημία στην εταιρική του φήμη. Αυτή είναι η στιγμή που η AIG επεμβαίνει με καταληκτικούς τρόπους διαχείρισης εξυπηρετώντας σφαιρικά όλα τα θέματα που άπτονται στο κομμάτι της διαχείρισης της απαίτησης.

Απευθυνόμαστε στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχει η επαγγελματική τους δραστηριότητα. Λογιστές, ορκωτοί ελεγκτές, δικηγόροι, επαγγελματίες πληροφορικής, αρχιτέκτονες μηχανικοί, συμβούλους επιχειρήσεων, εταιρείες διαφήμισης και επικοινωνίας, μεταφραστές, ψυχολόγοι και πολλοί άλλοι βρίσκουν λύσεις στην AIG.

Αντιλαμβανόμαστε, ότι οι επαγγελματίες θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα διακυβευτεί η προσωπική τους περιουσία, σε περίπτωση που άθελα τους ζημιώσουν κάποιον τρίτο, οπότε και για να έχουν τη δυνατότητα να αποζημιώσουν τους πελάτες τους, χρειάζονται ένα φερέγγυο και αξιόπιστο σύμμαχο που μέσα από την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει ένα συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος αυτό για λογαριασμό τους.

Με μια ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης μπορείτε να διασφαλίσετε σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, έχοντας κάλυψη για τις πράξεις ή παραλήψεις όχι μόνο τις δικές σας αλλά και όλων των ανθρώπων που δουλεύουν για εσάς, ακόμα κι υπεργολάβων εξασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό ότι δε θα υπάρχουν γκρίζες ζώνες στη κάλυψη σας.

Η AIG με την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει προστασία στους ασφαλισμένους έναντι τρίτων, όχι μόνο για απαιτήσεις από υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες τους, αλλά και από ανταγωνιστές σε περίπτωση κατηγορίας για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης, συκοφαντίας, απώλειας εγγράφων και άλλων κινδύνων που σχετίζονται με το κάθε επάγγελμα.

Στην περίπτωση απώλειας εγγράφων ή αρχείων η AIG παρέχει ακόμα αποτελεσματικές λύσεις και σε αυτό το κομμάτι. Σε περίπτωση που αυτά καταστραφούν, απολεσθούν, υποστούν ζημία ή διαγραφούν, η κάλυψη δεν περιλαμβάνει μόνο την αποζημίωση της οικονομικής ζημίας λόγω των συνεπειών της απώλειας, αλλά και του κόστους και των εξόδων για την αντικατάσταση ή ανάκτησης των εγγράφων.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί σήμερα πάγια πρακτική στις προηγμένες χώρες και ζητείται ως αναγκαίο στοιχείο πλέον από πάρα πολλές εταιρείες ως ένα δείγμα ποιότητας και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των συνεργατών τους είτε αφορά συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, υπεργολάβους ή επιχειρήσεις. Επίσης στην σύγχρονη εποχή υφίστανται όλο και περισσότερα επαγγέλματα τα οποία για την άδεια εκτέλεσής τους υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

Στόχος της AIG είναι να προσφέρει λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, μέσω της εξειδικευμένης εμπειρίας διαχείρισης κάθε είδους αποζημίωσης, με υψηλή πάντα τεχνογνωσία. Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί το «μαξιλάρι» της σιγουριάς που χρειάζεται ο καθένας μας, για να προστατεύεται όσο περισσότερο μπορεί, απέναντι σε οποιοδήποτε απρόοπτο. Η AIG του δίνει τη δυνατότητα να παραμένει θωρακισμένος, με συνέπεια σε όλα όσα έχτισε με προσωπικό κόπο και χρόνο, δημιουργώντας προγράμματα για κάθε επαγγελματία που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις και είναι ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ομάδα επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.