Στα 4,647 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο
Πηγή: EPA/ARSHAD ARBAB

Σε επίπεδα υψηλότερα του στόχου διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο 2017, έναντι στόχου για 3,074 δισ. ευρώ. Η υστέρηση των εσόδων κατά 1,1 δισ. ευρώ περίπου αντισταθμίστηκε από την συγκράτηση των δαπανών που ξεπέρασε τα 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45,130 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43,748 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 506 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 41 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 1,6%,

ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

η) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

θ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 13,6%,

ια) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 35 εκατ. ευρώ ή 11,8%,

ιβ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 44 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 57 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

ιδ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 7,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στους Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 23 εκατ. ευρώ ή 0,9%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4,842 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4,889 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 ανήλθαν στα 45,905 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,731 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (47,635 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,847 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 913 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 110 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 106 εκατ. ευρώ, τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 53 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών κατά 76 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,375 δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 485 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 19 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 52 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 22 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 22 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,382 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 664 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 3,058 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 818 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης