Προειδοποιήσεις ΔΝΤ για την έκθεση των τραπεζών στο κρατικό ρίσκο
Πηγή: IMF

Προειδοποιήσεις για την έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών στο κρατικό χρέος, με σημείο αναφοράς την ελληνική υπόθεση, απεύθυνε σήμερα ο επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων του ΔΝΤ, Τομπίας Άντριαν παρουσιάζοντας την έκθεση του Ταμείου για την Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Σταθερότητα (Global Financial Stability Report).

Η έκθεση του ΔΝΤ που τιτλοφορείται «Ευπάθειες σε ένα ώριμο πιστωτικό κύκλο» εμπεριέχει αναφορές για την ευρωζώνη που επικεντρώνονται περισσότερο σε Ιταλία και Ελλάδα. Οι αναφορές αυτές έχουν αφενός να κάνουν με το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφετέρου με τους κινδύνους από την υποτίμηση συγκεκριμένων κρατικών χρεογράφων που διακρατούν οι τράπεζες.

«Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τραπεζών της ζώνης του ευρώ», ανέφερε ο Τομπίας Άντριαν ο οποίος παράλληλα σημείωσε πως οι δημοσιονομικές προκλήσεις στην ευρωζώνη αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες σχετικά με τον δεσμό δημόσιου χρέους και χρηματοπιστωτικού τομέα.

Αν και αναγνώρισε πως οι κεφαλαιακοί δείκτες των τραπεζών είναι πλέον υψηλότεροι στη ζώνη του ευρώ, ωστόσο επεσήμανε πως ενδεχόμενες ζημίες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την πτώση των τιμών των κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να οδηγήσουν ορισμένες τράπεζες, αλλά και ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες σε κεφαλαιακές ζημίες.

«Εγκυμονεί ο κίνδυνος ότι οι περιορισμοί του χρηματοπιστωτικού τομέα θα μπορούσαν να μεταφερθούν πάλι σε εταιρείες και νοικοκυριά, βλάπτοντας την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε σχετικά ο επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων του ΔΝΤ.

Για το θέμα των επιπτώσεων από μια υποχώρηση των τιμών των ομολόγων στους τραπεζικούς ισολογισμούς, το ΔΝΤ κάνει αναφορά σε ευρήματα που έχουν προκύψει από την έρευνα του για την Ελλάδα. Όπως αναφέρετε, μια αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κατά 100 μονάδες βάσης θα μπορούσε να μειώσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων του ΔΝΤ τόνισε πως πρέπει να επιδιώκεται αποκατάσταση τόσο των τραπεζικών ισολογισμών όσο και των δημοσίων οικονομικών. «Απαιτείται βαθμιαία δημοσιονομική προσαρμογή για τη μείωση των αυξημένων κινδύνων, βάσει πολιτικών που θα υποστηρίξουν τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης