Κορωνοϊός: Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός και νέο Μεσοπρόθεσμο
Πηγή: ΙΝΤΙΜΕ

Ο κορωνοϊός και οι εξελισσόμενες παρενέργειες του στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, επηρεάζουν βασικά μεγέθη και παραδοχές του κρατικού προϋπολογισμού, κάτι που γίνεται εμφανές τόσο στο σκέλος της ανάπτυξης και του πληθωρισμού όσο και στο σκέλος των φορολογικών εσόδων και των δαπανών.

Τον Ιανουάριο τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ και κατέγραψαν υστέρηση 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού. Το Φεβρουάριο υπήρξε ξανά απόκλιση από το μηναίο στόχο για φορολογικά έσοδα 3,51 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη φορολογική διοίκηση το Μάρτιο η κατάσταση είναι ακόμη πιο δυσμενής, παρά το γεγονός ότι ο μήνας που διανύουμε δεν έχει μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις και τα έσοδα που ανάμενε να εισπράξει η κυβέρνηση από φόρους είναι μόλις 2,8 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως για το σύνολο του 2020 η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει εισπράξεις από φόρους 52 δισ. ευρώ περίπου, στόχος που θα πρέπει να αναθεωρηθεί.

Δεδομένου ότι οι βασικές προβλέψεις και παραδοχές που έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό 2020 τόσο για τα μακροοικονομικά μεγέθη, όσο και για την πορεία εσόδων και δαπανών καθίστανται λόγο του κορωνοϊού παρωχημένες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα αναγκαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες να καταρτίσει είτε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, είτε να εντάξει τις νέες παραδοχές στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024.

Να σημειωθεί πως και η εγκύκλιος για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 που εξέδωσε στα μέσα Φεβρουαρίου ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς τις μακροοικονομικές παραδοχές της. Ενδεικτικά, οι μακροοικονομικές παραδοχές στη βάση των οποίων έχει καταρτιστεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 έχουν ως εξής:

-Το 2020 οι επενδύσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 1%. Οι εξαγωγές αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 0,7% και οι εισαγωγές θα σημειώσουν αύξηση 0,6%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο 0,7%, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,9%,  η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 0,7% και η δημόσια κατανάλωση θα ενισχυθεί κατά 1,3%.

-Το 2021 οι επενδύσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 1,7%. Οι εξαγωγές αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 1% και οι εισαγωγές θα σημειώσουν αύξηση 1,1%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο 1,2%, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,4%,  η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,3% και η δημόσια κατανάλωση θα ενισχυθεί κατά 1,3%.

-Το 2022 οι επενδύσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 1,8%. Οι εξαγωγές αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 1,6%, όπως και οι εισαγωγές. Ο πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο 1,6%, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,7%, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 1,7% και η δημόσια κατανάλωση θα ενισχυθεί κατά 1,5%.

-Το 2023 οι επενδύσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 1,8%. Οι εξαγωγές αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 1,9% και οι εισαγωγές θα σημειώσουν αύξηση 2%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο 1,8%, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8%, η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται πως θα αυξηθεί κατά 1,8% και η δημόσια κατανάλωση θα ενισχυθεί κατά 1,7%.

-Το 2024 οι εξαγωγές αναμένεται να σημειώσουν άνοδο 2% και οι εισαγωγές θα σημειώσουν αύξηση 1,9%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να σημειώσει άνοδο 1,9%, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8%, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 1,9% και η δημόσια κατανάλωση θα ενισχυθεί κατά 1,7%. Οι επενδύσεις εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 1,9%.

Καταλαβαίνει κανείς πως ειδικά για το 2020 και το 2021 τα μεγέθη αυτά δεν θα ισχύσουν, όχι μόνον λόγω αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας της ευρωζώνης.  

Διαβάστε επίσης