«Μετρητής φτώχειας» οι φετινές φορολογικές δηλώσεις

Το βαθμό επιδείνωσης των δεικτών φτώχειας και μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών το 2015 θα καταδείξουν τα στοιχεία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα αρχίσουν να υποβάλλονται στο Taxisnet από τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Διάφορες μελέτες και εκθέσεις αναδεικνύουν το 2015 ως το έτος με τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές όλων των δεικτών που σχετίζονται με τη φτώχεια, καθώς και με τη σχετική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ωστόσο, το εάν αυτές οι μελέτες είναι τεκμηριωμένες και σωστές θα ξεκαθαρισθεί μόνον μετά την εκκαθάριση των εφετινών φορολογικών δηλώσεων και υπό την προϋπόθεση πως η τεκμαιρόμενη μείωση των εισοδημάτων θα καταγραφεί σε αυτές.

Συνολικά το 2015 υποβλήθηκαν 5.998.018 φορολογικές δηλώσεις. Εξ αυτών οι 2.514.544 ή το 41,92% του συνόλου ήταν χρεωστικές και αντιστοιχούσαν σε φόρο 3,2 δισ. ευρώ. Οι 1.111.071 δηλώσεις (18,52%) ήταν πιστωτικές και αντιστοιχούσαν σε επιστροφή φόρου 343 εκατ. ευρώ. Το 39,55% του συνόλου, ήτοι 2.372.403 δηλώσεις ήταν μηδενικές.

Ο μέσος φόρος των χρεωστικών δηλώσεων του 2015 (εισοδήματα 2014) ήταν 1.310 ευρώ. Εάν οι μετρήσεις για αύξηση της φτώχειας επιβεβαιωθούν τότε ο μέσος φόρος των χρεωστικών δηλώσεων του 2016 (εισοδήματα 2015) θα πρέπει να είναι αισθητά μικρότερος των 1.310 ευρώ.


Διαβάστε επίσης

Ένας στους δύο φορολογουμένους δεν έχει υποβάλει ακόμη δήλωση

Στα 771 ευρώ ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών

Πάνω από 80 εκατομμύρια το εισόδημα της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ

Φορολογικές δηλώσεις: Στα 731 ευρώ ο μέσος φόρος από τα χρεωστικά εκκαθαριστικά