ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 328,3 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στα τέλη Ιουνίου

Στα 328,3 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στα τέλη Ιουνίου

Στα 328,3 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στα τέλη Ιουνίου 2016, αυξημένο κατά 7,3 δισ. ευρώ, έναντι του πρώτου τριμήνου 2016. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ στο ίδιο διάστημα ως αποτέλεσμα της εκταμίευσης της πρώτης δόσης μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχειρησης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η αύξηση του χρέους από τα 321 δισ. του πρώτου τριμήνου 2016 στα 328,3 δισ. ευρώ οφείλεται στην εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ.

Η ίδια αιτία προκάλεσε και την αύξηση των διαθεσίμων του Δημοσίου στα 3,1 δισ. ευρώ από 2,08 στα τέλη Μαρτίου αλλά και ότι ο διακριτός λογαριασμός.

Αισθητή αύξηση κατέγραψαν στο διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2016 και οι εκδόσεις repos, ήτοι τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που λαμβάνει το δημόσιο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα οποία ανήλθαν σε 12 δισ. ευρώ, από 11 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου.

Τα δάνεια για τα οποία έχει δοθεί εγγύηση Δημοσίου αντιστοιχούν σε 13,8 δισ. ευρώ μειωμένα, αισθητά μειωμένοι από τα 15,1 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου.

Η μέση διάρκεια του νέου δανεισμού της Ελλάδος είναι τα 10,8 έτη και η μέση διάρκεια στο σύνολο του χρέους έχει φτάσει τα 16,67 χρόνια. Να σημειωθεί πως στόχος της εξεταζόμενης ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους είναι αυτή η διάρκεια να επιμηκυνθεί ακόμη περισσότερο.

Να σημειωθεί πως το 69,1% του ελληνικού χρέους αφορά σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ μόλις το 30,9% αφορά σε δάνεια σταθερού επιτοκίου. Αυτό σύμφωνα με το ΔΝΤ είναι αρνητικό για το προφίλ του ελληνικού χρέους, καθώς η χώρα είναι εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των επιτοκίων, κάτι που θα αύξανε το κόστος δανεισμού της και την βιωσιμότητα του χρέους της.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ