ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Κίνα θα ελέγχει τα δεδομένα που στέλνονται από τα αυτοκίνητα στο εξωτερικό

H Κίνα θα ελέγχει τα δεδομένα που στέλνονται από τα αυτοκίνητα στο εξωτερικό

Η αύξηση των ηλεκτρονικών συστημάτων στα αυτοκίνητα, οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες του infotainment του, η αυτόνομη οδήγηση που έρχεται μαζί με την ηλεκτροκίνηση, έχουν κάνει τα καινούργια μοντέλα πλατφόρμες συλλογής δεδομένων.

Που καταρχήν χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων, να γίνει η πλοήγηση πιο ακριβής και τα αυτοκίνητα συνολικά πιο ασφαλή.

Τα δεδομένα αυτά και μιλάμε για πολύ μεγάλο όγκο καταλήγουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές τους αλλά πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος της διαρροής ή της υποκλοπής τους.

Η κυβερνο-ασφάλεια αυτών των δεδομένων, φαίνεται πως απασχολεί ιδιαίτερα τις αρχές της Κίνας, τόσο για τα προσωπικά των πολιτών της όσο και για κρατικά στοιχεία και πληροφορίες. Ειδικά αν τα τελευταία περιπέσουν στα χέρια των υπηρεσιών άλλων κρατών.

Έτσι σκοπεύουν να αυστηροποιήσουν και άλλο τη μετάδοση δεδομένων από αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Κίνα προς το εξωτερικό. Ήδη για το σκοπό αυτό απαιτείται κυβερνητική άδεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν.

Φωτογραφία: Brett Sayles at Pexels

ΔΗΜΟΦΙΛΗ