Λίγους μήνες πριν την κατασκευαστική ολοκλήρωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε η 61η συνεδρίαση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.) με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το ΚΠΙΣΝ, η οποία έχει ως στόχο την έγκαιρη προετοιμασία και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη μελλοντική λειτουργία του έργου.

Εστιάζοντας κυρίως σε θέματα αναφορικά με το πλαίσιο της μελλοντικής λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, καθώς και στις ενέργειες που ο κάθε φορέας που συμμετέχει στην Επιτροπή οφείλει να υλοποιήσει μέσα στο επόμενο διάστημα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν επίσης, τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης επιδράσεων του έργου που εκπόνησε η εταιρία The Boston Consulting Group για λογαριασμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

"Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) βρίσκεται πια στην τελική του ευθεία και, μέσα στους επόμενους μήνες, θα είμαστε σε θέση να το παραδώσουμε στον τελικό του ιδιοκτήτη, την ελληνική κοινωνία, η οποία είμαστε βέβαιοι πως θα το αγκαλιάσει και θα το φροντίσει" δήλωσε ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. "Το ΚΠΙΣΝ σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και, σε λίγο καιρό, θα ολοκληρωθεί, έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και, κυρίως, τις αδιαπραγμάτευτες δυνατότητές της για ανάπτυξη. Αποτελεί ένα σύγχρονο έργο που εισάγει ένα νέο πρότυπο συνεργασίας ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με την κοινωνία να έχει, από τα πρώτα κιόλας στάδια κατασκευής του, έναν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του. Το ΚΠΙΣΝ παραδίδεται στην Ελληνική Πολιτεία, και ως εκ τούτου στην κοινωνία, εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού της δωρεάς και χωρίς καμία οικονομική εκκρεμότητα να βαραίνει το μελλοντικό του διαχειριστή και ιδιοκτήτη".

Καθώς το ΚΠΙΣΝ πλησιάζει την κατασκευαστική του ολοκλήρωση, με το 94% των εργασιών να έχουν ήδη αποπερατωθεί αυτό το λεύκωμα από φωτογραφίες μας προετοιμάζει για ένα πολιτιστικό ορόσημο που θα αναδείξει τον πλούτο του πνεύματος όπως του αξίζει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €596 εκατομμύρια ($831 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Σχεδιασμένο από τον Renzo Piano, περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.