Αντιμέτωπα με έναν πρωτοφανή χειμώνα ακριβείας βρίσκονται τα νοικοκυριά στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καύσιμα, ενέργεια, τρόφιμα, ενοίκια και επιτόκια δημιουργούν μια «τέλεια καταιγίδα» που χτυπά τα νοικοκυριά.