ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Επίδομα ανεργίας σε απλήρωτους εργαζόμενους - Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση

ΟΑΕΔ: Επίδομα ανεργίας σε απλήρωτους εργαζόμενους - Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Επίδομα ανεργίας μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες εργαζόμενοι που παραμένουν απλήρωτοι, υποβάλλοντας στον εργοδότη τους εξώδικο ή αγωγή.

Οριστικοποιώντας διάταξη νόμου που προώθησε τον Σεπτέμβριο στη Βουλή η υπουργός Εργασίας, Έφη Ατχσιόγλου, ο ΟΑΕΔ εξέδωσε εγκύκλιο για τη διαδικασία απόδοσης επιδόματος ανεργίας σε μισθωτούς, οι οποίοι θεωρούν απόλυση τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους.

Η επιδότηση είναι δύο ταχυτήτων:

Άμεση με βάση το εξώδικο ή την αγωγή, αλλά τελεί υπό αναίρεση και ενέχει κίνδυνο επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν δικαιώσει τον εργαζόμενο, εκ των υστέρων και αναδρομική μετά την τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Την «ταχύτητα» με την οποία θα λάβει το επίδομα ανεργίας την επιλέγει ο ίδιος ο ασφαλισμένος με ειδική Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει την αίτηση επιδότησής του.

Στη διάταξη μπορούν να υπαχθούν και όσοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εξώδικη δήλωση συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα και το επίδομα της επίσχεσης.

Ο εργαζόμενος επιδοτείται εφόσον υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επίδοση στον εργοδότη του εξώδικου ή της αγωγής, προσκομίζοντας και την έκθεση επιδότησης.

Χρήση της διάταξης μπορούν να κάνουν όσοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης από 13/09/2017 και εξής.

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει σε έκδοση δελτίου ανεργίας και δίνει επίδομα άμεσα ή αναδρομικά ως εξής:

Α. Άμεσα με εξώδικο ή αγωγή. Πρόκειται για πρόδρομη, υπό αίρεση, επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδεχθεί η καταγγελία της σύμβασης.

Γίνεται με δύο τρόπους:

Α1. Με εξώδικο: Ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει εντός 6 μηνών από την υποβολή της αίτησης δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η απόλυση. Αν δεν τα προσκομίσει εντός 6μήνου, ανακαλείται το δελτίο ανεργίας και η επιδότησή του ενώ πρέπει να επιστρέψει τα ποσά που έλαβε.

Δεσμεύεται να προσκομίσει:

Δικαιολογητικά για την καταβολή μέρους ή εξόφληση της αποζημίωσης. Η επιδότηση συνεχίζεται καθώς αποδεικνύεται η απόλυση. Το πρόβλημα λύνεται εξωδικαστικά. Δεν απαιτείται έντυπο καταγγελίας σύμβασης.

Την αγωγή που τελικά κατέθεσε. Η επιδότηση καταβάλλεται αλλά παραμένει υπό αίρεση μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Εργοδότης και εργαζόμενος έχουν παράλληλη υποχρέωση να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ, αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση, αλλιώς κινδυνεύει με πρόστιμο 300 ευρώ.

Α.2. Με εξαρχής αγωγή: Ο ασφαλισμένος δεσμεύεται μόνο για την προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης εντός 60 ημερών επί ποινή προστίμου 300 ευρώ.

Τελεσίδικη απόφαση:

Σύμφωνα με το «Έθνος», η επιδότηση ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων - χωρίς να ανακαλείται το δελτίο ανεργίας - αν με την τελεσίδικη απόφαση δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του αλλά ως παραίτησή του.

Β. Αναδρομικά, αφού η καταγγελία της σύμβασης αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αγωγή στον εργοδότη και αίτηση στον ΟΑΕΔ. Ο οργανισμός θέτει την αίτηση σε εκκρεμότητα μέχρι να εκδοθεί η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, την οποία ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει εντός 60 ημερών από τη δημοσίευσή της. Εφόσον αναγνωρίζεται η καταγγελία της σύμβασης, ο ασφαλισμένος λαμβάνει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης. Δικαστική απόρριψη της αγωγής συνεπάγεται απόρριψη και του αιτήματος.

Οι ασφαλισμένοι που προσφεύγουν στα δικαστήρια, διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αίτηση ακόμα και 60 ημέρες μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ