ΕΛΛΑΔΑ

Μια επένδυση αλλάζει τις προοπτικές της τοπικής κοινωνίας

Μια επένδυση αλλάζει τις προοπτικές της τοπικής κοινωνίας

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ζωτικό κομμάτι ανάπτυξης στην ΒΑ Χαλκιδική.

Στο 17% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα, τον Ιούνιο του 2019, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 19,2% τον Ιούνιο του 2018. Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων, στις πρώτες τρεις θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία (19,3 τον Ιούνιο του 2019 από 23,7 τον Ιούνιο του 2018), η Μακεδονία – Θράκη η οποία ανεβαίνει στην 2η θέση της κατάταξης, από την 3η τον Ιανουάριο του 2018, με 18,4% τον Ιούνιο του 2019 έναντι 19,5, τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Την 3η θέση καταλαμβάνει η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνια νησιά με 17,8% έναντι του 18,7% για την ίδια περίοδο του 2018

Επένδυση $1δισ. δολάρια και 1.600 θέσεις εργασίας

Στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, όπου η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ενεργά μεταλλεία Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, έργο Σκουριών), είναι χαρακτηριστικό πώς η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεισέφερε στη μείωση της ανεργίας κατά 42%, με 1.600 εργαζόμενους να απασχολούνται σήμερα με αμοιβές υψηλότερες του μέσου όρου και την πλειονότητα των εργαζομένων και εργολάβων της εταιρείας να προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό.

Πιο συγκεκριμένα, το 83% των εργαζόμενων της Ελληνικός Χρυσός κατοικεί στην περιοχή της ΒA Χαλκιδικής με το 55% των στελεχών της ανώτερης διοίκησης να προέρχεται από την τοπική κοινότητα του Δήμου Αριστοτέλη.

«Ανάσα» ανάπτυξης στη ΒΑ Χαλκιδική

Πέρα όμως από τις άμεσες θέσεις εργασίας, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ενισχύει ουσιαστικά τους τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους του Δήμου Αριστοτέλη, στους οποίους έχουν μέχρι σήμερα αποδοθεί €130 εκ. για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Μέχρι σήμερα η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει πάνω από €20 εκατ. για την ανάπτυξη δομών τουρισμού, παιδείας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας, πολιτισμού και αθλητισμού στην περιοχή. Υποδομές οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινή ποιότητα ζωής, δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας για τους κατοίκους της ΒΑ Χαλκιδικής, αλλά και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο μέλλον ακόμα και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Περισσότερα για την συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην τοπική οικονομία της ΒΑ Χαλκιδικής μπορείτε να δείτε εδώ: