ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΠΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας

ΕΣΠΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας

«Τρέχει» η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα πτυχιούχων τριτοβάθμιας του νέου ΕΣΠΑ, ύστερα και από τη δεύτερη παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομίας την περασμένη Τετάρτη (20/4), λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από το κοινό για τη συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο deadline είναι η Τρίτη 10 Μαΐου και ώρα 17:00.

Η παράταση αφορά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Είναι μία από τις τέσσερις του ΕΠΑνΕΚ, που είχαν παρουσιαστεί στις 11 Φεβρουαρίου στο υπουργείο Οικονομίας.

Πέραν της παράτασης, το υπουργείο προχωρά επιπλέον:

  • Σε διευκρινίσεις για τους όρους και προϋποθέσεις των δικαιούχων (δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

    Ως προς αυτό δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης στη δράση από τους δυνητικούς δικαιούχους, εντός της ταχθείσας προθεσμίας υπό την προϋπόθεση η αίτηση ακύρωσης να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης έως και την Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00. (προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ).

  • Στην προσθήκη νέων σημείων στο υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (Παράρτημα IV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»).

  • Στην προσθήκη επιπλέον δικαιολογητικών ένταξης (Παράρτημα IV «Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης»).

  • Στην προσθήκη επιπλέον δικαιολογητικών πιστοποίησης (Παράγραφος Α) ΔΙKAIΟΛOΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στο Παράρτημα VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ»).Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομίας για τις τέσσερις δράσεις επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ εδώ.

Ακολουθούν οι επιμέρους σύνδεσμοι για τις τέσσερις δράσεις του προγράμματος:

(Αυτοαπασχολούμενοι τριτοβάθμιας) Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

(Startups) Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

(Μικρές επιχειρήσεις) Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

(Μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις) Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ