ΕΛΛΑΔΑ

Ίδρυμα Μποδοσάκη: 10 μεταρρυθμίσεις στο Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα

Ίδρυμα Μποδοσάκη: 10 μεταρρυθμίσεις στο Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα
Eurokinissi

Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα μέχρι το 2030, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην «Πρωτοβουλία 1821-2021» και σε συνέχεια της δημιουργίας των Σχεδίων Δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030 και για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας, θα παρουσιάσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 7 μμ, στο Μέγαρο Μουσικής.

Tα Σχέδια Δράσης τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της Πολιτείας προς αξιοποίηση.

Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η προστασία του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δημόσια υγεία, τη βιώσιμη οικονομική ζωή της χώρας και την κοινωνική ευημερία. Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα αποτυπώνει συνοπτικά την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα σήμερα και καταλήγει σε προτάσεις κρίσιμων μεταρρυθμίσεων οριζόντιου χαρακτήρα για την επίτευξη της διατήρησης του περιβάλλοντος στα επιθυμητά επίπεδα.

Για τη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης, που είναι διαθέσιμο εδώ, συστάθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος Μποδοσάκη η ακόλουθη Επιστημονική Επιτροπή:

 • Δημήτρης Καραβέλλας, Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής, Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς
 • Δέσποινα Βώκου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 • Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτιδα η Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της WWF Ελλάδας. Επιπλέον, 17 επιστήμονες με διεθνή πορεία, κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, συνεισέφεραν με τον εποικοδομητικό σχολιασμό τους στο Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα μέχρι το 2030.

Το Σχέδιο Δράσης αναπτύσσεται σε επτά κύριες ενότητες, οι οποίες εστιάζουν στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει τόσο η δική μας, όσο και η επόμενη γενιά: 1. Κλιματική σταθερότητα, 2.Διατήρηση της βιοποικιλότητας, 3.Καθαρός αέρας, 4.Υγιή εδάφη και καθαρά νερά, 5. Κυκλική οικονομία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, 6. Ανθρώπινη υγεία και κατάσταση του περιβάλλοντος, 7. Ενεργή Κοινωνία των Πολιτών.

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται τα υπάρχοντα δεδομένα και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας και την επίτευξη συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα.

Οι προτάσεις – μεταρρυθμίσεις

Οι προτάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα πακέτο 10 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων οριζόντιου χαρακτήρα, οι οποίες στοχεύουν στην απελευθέρωση των καλύτερων δυνάμεων της χώρας για ένα κλιματικά ουδέτερο και οικολογικά βιώσιμο μέλλον:

 1. Διεξαγωγή δύο συζητήσεων στη Βουλή ετησίως, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, για την πρόοδο της χώρας σε όλα τα πεδία προστασίας του περιβάλλοντος, για τον βαθμό επίτευξης των δεικτών βιωσιμότητας και για την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.
 2. Ίδρυση ανεξάρτητης περιβαλλοντικής αρχής για την ενίσχυση του μηχανισμού περιβαλλοντικών επιθεωρbήσεων και του ελέγχου συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομιμότητα.
 3. Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.
 4. Καλή νομοθέτηση, με έμφαση στην απλότητα, τη σαφήνεια, την επιστημονική τεκμηρίωση των ρυθμίσεων και την ευρεία και διαφανή διαβούλευση.
 5. Δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
 6. Ίδρυση δικτύου τοπικών παρατηρητηρίων ποιότητας περιβάλλοντος και δημοσιοποίηση των δεδομένων σε ανοιχτές βάσεις.
 7. Θέσπιση, με διακομματική συναίνεση, ενισχυμένου πλαισίου για τις διαβουλεύσεις και για την επίτευξη ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 8. Ανάπτυξη πλαισίου για την περιβαλλοντική παιδεία.
 9. Θέσπιση συστήματος πράσινων δεικτών και ετήσια παρουσίασή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 10. Σαφής προσανατολισμός των δημόσιων επενδυτικών πολιτικών προς τη στήριξη κλιματικά ουδέτερων δραστηριοτήτων.

Επιθυμία του Ιδρύματος και της Επιστημονικής Επιτροπής είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για εκτεταμένο διάλογο, ευρεία συναίνεση και πολιτική βούληση για το βιώσιμο μέλλον της χώρας μας.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ