ΕΛΛΑΔΑ

Εσείς τι κάνετε για να προστατέψετε το περιβάλλον; Απαντήστε στο νέο poll του Act for Earth

Εσείς τι κάνετε για να προστατέψετε το περιβάλλον; Απαντήστε στο νέο poll του Act for Earth

Η προσωπική μας στάση διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο από αυτόν που πιθανώς πιστεύουμε. Μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά μας μπορεί να εκκινήσει διαδικασίες μεγέθους ικανού να αλλάξει την πορεία του πλανήτη προς την κλιματική καταστροφή και αυτό είναι που πρέπει καθένας μας να εφαρμόσει σε κάθε έκφανση της ζωής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ