ΕΛΛΑΔΑ

Οι αλλαγές στην ΕΛ.ΑΣ από το νέο αρχηγό - Ποια πρόσωπα αναλαμβάνουν θέσεις- κλειδιά

Οι αλλαγές στην ΕΛ.ΑΣ από το νέο αρχηγό - Ποια πρόσωπα αναλαμβάνουν θέσεις- κλειδιά

Ο νέος αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Λάζαρος Μαυρόπουλος αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προχώρησε σε τοποθετήσεις σε θέσεις - κλειδιά της Ελληνικής Αστυνομίας 

Με Προεδρικό Διάταγμα και με σκοπό την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, αποφασίσηκε να προαχθούν:

Στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη μίας κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, ο Υποστράτηγος Νικόλαος Σπανουδάκης.

Στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη μίας κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, ο Ταξίαρχος Βασίλειος Ρόκκος.

Στο βαθμό του Ταξίαρχου, για κάλυψη μίας κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, ο Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Χαλκιάς.

Ακολούθως, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Γεώργιος Δούβαλης, ως Υπαρχηγός του Σώματος, Ελευθέριος Γκαρίλας, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Σπυρίδων Σκλάβος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Νικόλαος Σπανουδάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ