ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στο Λύκειο και πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ

Τι αλλάζει στο Λύκειο και πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ
Eurokinissi/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/φωτογραφία αρχείου

Τη νέα δομή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραθέτει το νέο πόρισμα της επιτροπής Λιάκου, που παραδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο υπουργείο Παιδείας και παράλληλα αναλύει το Λύκειο των δύο ετών, το οποίο θα ακολουθεί το τετρατάξιο Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με το πόρισμα, που όπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» έχει πάρει το «πράσινο φως» από το υπουργείο Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην επόμενη τριετία, οι αλλαγές είναι ριζικές.

-Το Λύκειο θα εκδίδει μόνο Εθνικό Απολυτήριο ή Πιστοποιητικό Σπουδών. Δεν θα υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης ούτε μηχανογραφικό.

-Για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν κριτήρια ανά μαθήματα για το 20% της αξιολόγησης των υποψηφίων, ενώ το υπόλοιπο 80% θα προκύπτει από το Εθνικό Απολυτήριο. Στις σχολές υψηλής ζήτησης ωστόσο, η αξιολόγηση μπορεί να επιλέγεται κατά 99% από το εθνικό απολυτήριο.

-Κάθε μαθητής θα παρακολουθεί συνολικά έξι μαθήματα, από τα οποία θα επιλέγει τα τέσσερα από τέσσερις κύκλους μαθημάτων (32 το σύνολο των ωρών διδασκαλίας). Κάποια από αυτά, θα παρέχονται σε δύο επίπεδα (βασικό και υψηλό). Υποχρεωτικά θα είναι η Ελληνική Γλώσσα (συμπεριλαμβανομένων Λογοτεχνίας και Ιστορίας) και τα Αγγλικά.

-Για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, θα απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα δημιουργικότητας, εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς.

-Πιστοποιητικό Σπουδών θα παίρνουν οι μαθητές που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το Εθνικό Απολυτήριο, είτε διότι απέτυχαν σε κάποια μαθήματα είτε επειδή δεν ολοκλήρωσαν τη διπλωματική τους εργασία κτλ

-Θα υπάρχει συντελεστής βαρύτητας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις στοχευμένες επιλογές.

Εξετάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο

Σε ότι αφορά τις τελικές-ενδοσχολικές-εξετάσεις του εθνικού απολυτηρίου, η ύλη θα είναι της τελευταίας τάξης του Λυκείου, αν και θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και όσα διδάχθηκε στην Α Λυκείου. Τα θέματα θα ορίζονται από μια κεντρική επιτροπή εξετάσεων για όλη την Ελλάδα προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας, ενώ ε δεύτερη φάση τα θέματα θα διαφοροποιούνται για κάθε σχολείο ή περιφέρεια, με τη χρήση κεντρικής τράπεζας θεμάτων και αλγορίθμου για την παραγωγή των διαγωνισμάτων.

Στο εθνικό απολυτήριο θα συνυπολογίζονται όλες οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές, όπως και οι συνολικές επιδόσεις τους στα δύο χρόνια του Λυκείου. Σύμφωνα με την πρόταση, ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος θα προκύπτει από τον μέσο όρο του διπλάσιου του γραπτού βαθμού του διαγωνίσματος της Β Λυκείου και του διαγωνισμού της προφορικής επίδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα αποκλίνει περισσότερο από τρεις μονάδες από τον τελικό γραπτό βαθμό.

Στον βαθμό του «εθνικού απολυτηρίου» προσμετρείται σε σημαντικό ποσοστό (10-15%) η επίδοση στη διπλωματική εργασία. Αυτή παρακολουθείται ενδοσχολικά και βαθμολογείται από έναν εκπαιδευτικό του σχολείου και από έναν εκπαιδευτικό άλλου σχολείου.

Παράλληλα θα δίδεται και μπόνους στον τελικό βαθμό των μαθημάτων υψηλού επιπέδου, καθώς θα πολλαπλασιάζεται επί έναν συντελεστή.

Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ

Τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα προκηρύσσουν τις θέσεις των εισακτέων και για την επιλογή θα χρησιμοποιούν ποικίλα κριτήρια. Υποχρεωτικά, κατά 80% τουλάχιστον θα στηρίζεται στην πρόοδο των υποψηφίων προς την απόκτηση του «εθνικού απολυτηρίου».

Το υπόλοιπο 20% θα μπορεί να συναποτελείται από την πριμοδότηση της επιλογής του υποψηφίου (κατά πόσο δηλαδή επιθυμεί να εισαχθεί σε αυτό το τμήμα) της γλωσσομάθειας ή άλλων στοιχείων, όπως οι ειδικές εξετάσεις συνεντεύξεις, portfolio, επιδόσεις σε αγωνίσματα (για ΤΕΦΑΑ, στρατιωτικές σχολές), εξετάσεις σε ξένη γλώσσα (ξενόγλωσσες φιλολογίες), επιδόσεις σε καθαρά εργαστηριακά μαθήματα κτλ.

Το κάθε τμήμα θα ορίζει αν απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα σε υψηλό επίπεδο, αν απαιτείται ένας ελάχιστος βαθμός σε κάποιο μάθημα ή ακόμη και συνολικά στο «εθνικό απολυτήριο». Οι αποφάσεις θα τελούν υπό την έγκριση της διοίκησης του πανεπιστημίου και της όποιας κατά νόμο αρχής εποπτεύει τα πανεπιστήμια.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να μην ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του εθνικού απολυτηρίου, αλλά να πάρουν ένα πιο «ελαφρύ» πρόγραμμα, το οποίο θα οδηγεί σε «πιστοποιητικό φοίτησης». Αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές που δεν απαιτούν εθνικό απολυτήριο (πχ πολλά από τα τμήματα χαμηλής ζήτησης αλλά όχι ήσσονος σημασίας), όχι όμως ότι δεν θα έχουν υψηλές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, το Πολυτεχνείο Κρήτης μπορεί να μη ζητεί «εθνικό απολυτήριο» αλλά να απαιτεί Μαθηματικά και Φυσική σε υψηλό επίπεδο με μέσο όρο και στα δύο περισσότερο από 75%.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ