ΑΠΟΨΕΙΣ

2024: Προκλήσεις και Προσδοκίες του κλάδου της τεχνολογίας

2024: Προκλήσεις και Προσδοκίες του κλάδου της τεχνολογίας
Ο Μάνος Μακρομάλλης είναι πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ

Σε μια πρώτη αναφορά, πρωταγωνιστές στην χρονιά που ξεκίνησε, θεωρούμε ότι θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία θα ωριμάσει τόσο τεχνολογικά όσο και ρυθμιστικά μέσω του AI Act και άλλων θεσμικών ενεργειών, καθώς επίσης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Ως εκ τούτου, το 2024 θα αποτελέσει για τους επιχειρηματίες και τις εταιρείες τεχνολογίας μια χρονιά προκλήσεων αλλά και ευκαιριών σε ποικίλα επίπεδα, καθώς όσο η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο πιο σύνθετα επιχειρηματικά προβλήματα αναδύονται.

Οι εταιρείες τεχνολογίας διεθνώς ξεκινούν το 2024 μετά από μια χρονιά κατά την οποία ο κλάδος μας διαφοροποίησε αισθητά την μελλοντική του πορεία. Το 2023, οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν επιτυχώς διάφορες αντιξοότητες, αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, και υιοθέτησαν νέες δυνατότητες αναδυόμενων τεχνολογιών, ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπου οι εξελίξεις όπως το GenAI, και τα διάφορα γλωσσικά μοντέλα (LLM) επαναπροσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα τους. Άλλωστε, σχεδόν πάντα οι νέες προκλήσεις τροφοδοτούν την καινοτομία.

Οι εταιρείες τεχνολογίας που υστερούσαν σε προηγούμενα στάδια του ψηφιακού μετασχηματισμού σήμερα έχουν πλέον μια νέα ευκαιρία: βάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των στρατηγικών τους, θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ανταγωνιστές που προηγουμένως ήταν πολύ μπροστά.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα τους επιτρέψει όχι μόνο να επιταχύνουν τα ταξίδια μετασχηματισμού τους, αλλά και να επανατοποθετήσουν τις δραστηριότητές τους για να αξιοποιήσουν τις ταχέως αναδυόμενες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Υπό την προϋπόθεση όμως να ενσωματωθεί αυτή ως εργαλείο, στοχευμένα, με πλάνο και στρατηγική.

Όμως, οι νέες τεχνολογίες όπως δημιουργούν πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις, μπορούν και να αλλάζουν ριζικά τη φύση των απειλών, λ.χ. στον κυβερνοχώρο, και να ενισχύουν τους κινδύνους. Το γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν πλέον στην διάθεση τους πληθώρα δεδομένων αλλά και πολύπλοκες αρχιτεκτονικές τεχνικών συστημάτων, τις καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένες τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε αναδυόμενες απειλές. Οι εταιρείες θα χρειαστούν να επενδύσουν σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό και ταλέντο ικανό να αναπτύξει τεχνολογίες ώστε να αποκρούσουν τις όποιες επιθέσεις.

Βέβαια, το AI δεν είναι η μόνη αναδυόμενη τεχνολογία και δεν είναι και η μόνη πρόκληση. Οι τεχνολογίες edge, cloud και quantum computing, μεταξύ άλλων, μπορούν επίσης να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην τεχνολογική εξέλιξη. Οι εταιρείες που θα ενσωματώσουν το AI σε έναν ευρύτερο πλαίσιο τεχνολογιών, θα είναι σε καλύτερη θέση για να δημιουργήσουν βιώσιμη και προστιθέμενη αξία.

Όμως τον κλάδο μας θα τον απασχολήσουν και οι εξελίξεις αναφορικά με τους ψηφιακούς χώρους εργασίας. Η εποχή μετά την πανδημία επαναπροσδιόρισε την φύση της εργασίας και πλέον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων και των πελατών μέσω τεχνολογιών ψηφιακού χώρου εργασίας,συνδέοντας τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού και τις λειτουργίες που αφορούν τους πελάτες.

Φεύγοντας από την μακροσκοπική ματιά των διεθνών αγορών, και κοιτάζοντας περισσότερο τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εξάγουν τεχνολογία, θεωρούμε ότι θα δούμε αύξηση της εξωστρέφειας και συμμετοχή σε περισσότερες δράσεις και επιχειρηματικές αποστολές, κάτι που την τελευταία 3ετία είχε σχεδόν εκλείψει, και επανήλθε εντονότερα το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και το θετικό πρόσημο που δίνουν στην χώρα μας τα κράτη και οι οργανισμοί διεθνώς, αλλά και οι διάφοροι φορείς καινοτομίας και θεσμικοί επενδυτές, βελτιώνουν το κλίμα των χρηματοδοτήσεων προς τον κλάδο μας. Επιπρόσθετα πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί το μοντέλο που διαμορφώθηκε από τις αρχές του 2023, όπου οι αποτιμήσεις στον κλάδο πιέστηκαν αισθητά από μακροοικονομικές αδυναμίες, και οι εταιρείες τεχνολογίας στράφηκαν σε εξοικονόμηση κόστους για να διασφαλίσουν τα περιθωρία κέρδους.

Συνοψίζοντας, το 2024, οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να επενδύσουν στις αναδυόμενες τεχνολογίες για να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους και να προετοιμάσουν τους οργανισμούς τους για την πλήρη εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων που τους επιτρέπουν αυτές οι τεχνολογίες. Σε θεσμικό επίπεδο, η συνεργασία μεταξύ των οικοσυστημάτων καινοτομίας και των ποικίλων φορέων που αναπτύσσονται στις παρυφές του χώρου, απαιτείται για να υποστηριχθεί ταχύτερα η ουσιαστική ωρίμανση και υιοθέτηση των νέων τάσεων.

Διαβάστε όλο το αφιέρωμα του CNN Greece για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2024

ΔΗΜΟΦΙΛΗ