ΚΟΣΜΟΣ

Οι δαπάνες για την Άμυνα στην ΕΕ - Η θέση της Ελλάδας

Οι δαπάνες για την Άμυνα στην ΕΕ - Η θέση της Ελλάδας
Eurokinissi/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ Φωτογραφία αρχείου

Το 2016, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ διέθεσαν 200 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης για την Άμυνα.

Αυτό ισοδυναμεί με 1,3% του ΑΕΠ, ποσοστό πολύ μικρότερο από τα ποσά που δαπανήθηκαν για την κοινωνική προστασία (19,1% του ΑΕΠ το 2016), την Υγεία (7,1%) ή την Εκπαίδευση (4,7%), αλλά υψηλότερο από τις δημόσιες δαπάνες αναψυχής, πολιτισμού και θρησκείας (1,0%), την προστασία του περιβάλλοντος (0,7%) και τη στέγαση (0,6%).

Το μεγαλύτερο μερίδιο των αμυντικών δαπανών στην Εσθονία, το χαμηλότερο στην Ιρλανδία

Το 2016, ο λόγος των κυβερνητικών αμυντικών δαπανών προς το ΑΕΠ διέφερε από το 0,3% στην Ιρλανδία, το 0,4% στο Λουξεμβούργο, το 0,6% στη Μάλτα και την Αυστρία, στο 2,4% στην Εσθονία, στο 2,1% στην Ελλάδα, στο 2,0% Βασίλειο και 1,8% στη Γαλλία.

19701104

(Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat για τα χρήματα που δαπανώνται για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών- μελών της ΕΕ/ ΑΠΕ-ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης)

Σε απόλυτες τιμές, το Ηνωμένο Βασίλειο δαπάνησε τα περισσότερα για την άμυνα (47 δισ. ευρώ το 2016). Αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των συνολικών δημόσιων δαπανών της ΕΕ για την Άμυνα. Ακολούθησαν, η Γαλλία (41 δισ. ευρώ ή το 20% του συνόλου της ΕΕ), η Γερμανία (33 δισ. ευρώ ή 16%) και η Ιταλία (22 δισ. ευρώ ή 11%). Συνολικά, αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη αντιπροσώπευαν το 71% των συνολικών αμυντικών δαπανών στην ΕΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ