ΚΟΣΜΟΣ

Βιέννη: Κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης των νεαρών μουσουλμάνων

Βιέννη: Κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης των νεαρών μουσουλμάνων

Τον έντονο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων μουσουλμάνων της Βιέννης διαπιστώνει έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε άτομα ηλικίας 14-17 ετών σε 30 Κέντρα Νεολαίας στην αυστριακή πρωτεύουσα για λογαριασμό του Δήμου της.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι σχεδόν το 27% των ερωτηθέντων βρίσκονται υπό λανθάνοντα κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης, το 31% παρουσιάζει ελαφρό έως μεσαίο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης και το 42% είναι μετριοπαθείς.

Η ομάδα εκείνων με υψηλό κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης εκδηλώνει συμπάθεια για τη «τζιχάντ», δείχνει εχθρική διάθεση απέναντι στη Δύση και επικροτεί τη βία, έχοντας ενστερνιστεί την «ιδεολογία της ανισοτιμίας» απέναντι σε μη μουσουλμάνους.

Στην ίδια έρευνα διαπιστώνεται πως ένα ποσοστό, σχεδόν 50%, των νέων μουσουλμάνων έχουν αντισημιτική τοποθέτηση, όταν το ποσοστό αυτό ανάμεσα σε όλους τους νέους βρίσκεται στο 33%. Ως προς την ομοφοβία (60%) και στην επιφυλακτικότητα απέναντι στη δημοκρατία (35%), τα ποσοστά μεταξύ των μουσουλμάνων είναι αισθητά υψηλότερα εκείνων στο σύνολο των νέων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ