Προϋπολογισμός ΕΕ 2019: Ανάπτυξη, ασφάλεια και αντιμετώπιση του μεταναστευτικού
Πηγή: REUTERS/Vincent Kessler

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε με ψήφισμα τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 με 166,34 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 149,3 δισ. ευρώ για πληρωμές. Βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια καθώς και η αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων των μεταναστευτικών ρευμάτων και του προσφυγικού ζητήματος.

Δεδομένης της ανάγκης διαχείρισης πολυετών δράσεων, όπως η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων διάρκειας 2 έως 3 ετών, ο προϋπολογισμός της ΕΕ κάνει διάκριση μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων -ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους με ενδεχόμενη εκπλήρωση σε μελλοντικό χρόνο- και τις πιστώσεις πληρωμών, δηλαδή πραγματικά καταβληθέντα ποσά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Στο ψήφισμα του προϋπολογισμού, οι ευρωβουλευτές επαναβεβαιώνουν τις προτεραιότητές τους: βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια, αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων των μεταναστευτικών ρευμάτων και προσφυγικού ζητήματος, διαχείριση των μεταναστών και μετανάστευσης, καταπολέμηση της αλλαγής κλίματος και η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και ειδική προσοχή στους νέους με ενισχυμένη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus+ και στην έρευνα.

Σημειώνεται ότι οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν 362 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Erasmus+. Προστέθηκαν επίσης 346,7 εκατομμύρια ευρώ στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σε 580 εκατομμύρια ευρώ το 2019 για να βοηθήσουν τους νέους που είναι απελπισμένοι για μια θέση εργασίας.

Ως εκ τούτου απέρριψαν τις «αδικαιολόγητες» περικοπές του Συμβουλίου ύψους 794 εκατ. ευρώ στα τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ που αποσκοπούν στην τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αυτό αντιπροσωπεύει λίγο περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών περικοπών που πρότεινε το Συμβούλιο, λένε οι ευρωβουλευτές επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις των προγραμμάτων με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), «αντιβαίνουν στις δηλωμένες πολιτικές προτεραιότητες του Συμβουλίου».

Ως αποτέλεσμα, αποφάσισαν να αποκαταστήσουν πλήρως τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και το πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο υποστηρίζει ερευνητικά έργα, προσθέτοντας 256,9 εκατομμύρια ευρώ. Και τα δύο προγράμματα αντιμετώπισαν περικοπές στο πλαίσιο μέτρων για τη χρηματοδότηση της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Το Κοινοβούλιο αύξησε επίσης τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» κατά 65 εκατ. ευρώ και τις δαπάνες που συνδέονται με το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το ΜΙΕ και τα προγράμματα του τομέα 2 κατά 97,3 εκατ. ευρώ.

Άλλες σημαντικές προσθήκες περιλαμβάνουν:

  • 74,7 εκατ. ευρώ για προγράμματα και οργανισμούς σχετικούς με την ασφάλεια
  • 50 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ που πλήττονται από την αφρικανική πανώλη των χοίρων
  • 28,9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Ενίσχυση κονδυλίων για μεταναστευτικό

Οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν ορισμένα κονδύλια του προϋπολογισμού με σαφή σχέση με τα βασικά αίτια της μετανάστευσης στην άμεση και πιο μακρινή γειτονιά της ΕΕ, όπως το χρηματοδοτικό μέσο για αναπτυξιακή συνεργασία (DCI, +147,5 εκατ. ευρώ), το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ENI, νότιο ταμείο γειτονίας και Παλαιστίνης, + 146 εκατ. ευρώ), καθώς και προενταξιακή βοήθεια για τα Δυτικά Βαλκάνια (+ 56,3 εκατ. ευρώ ευρώ).

 Όσον αφορά τις ενέργειες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης στην ΕΕ, οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν 33 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης.

Ενώ, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι το μερίδιο της ΕΕ στη δεύτερη δόση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ προκειμένου να διατηρηθεί η ίδια αναλογία εισφορών μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των κρατών μελών ως προς τη πρώτη δόση.

Εφόσον 550 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν ήδη στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018, το Κοινοβούλιο μείωσε την πρόταση της Επιτροπής για το 2019 κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε συνεισφορά 450 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη ζητούν συνεισφορά ύψους 2 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ - και ως εκ τούτου η Κομισιόν έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό 1,45 δισ. ευρώ για τη διευκόλυνση για πρόσφυγες στην Τουρκία το 2019.

Όσον αφορά την προενταξιακή βοήθεια για την Τουρκία, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να μην απορρίψουν τις περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο, μειώνοντας την προενταξιακή χρηματοδότηση ύψους 66,8 εκατομμυρίων ευρώ μείωση κατά 213,5 εκατ. ευρώ κάτω από την πρόταση της Επιτροπής για κεφάλαια που διατέθηκαν στην Τουρκία, λόγω έλλειψης σεβασμού των αξιών της ΕΕ.

Η εισηγήτρια Ν. Βιόττι (S & D) δήλωσε ότι χάρη σε αυτόν τον φιλόδοξο προϋπολογισμό, ο σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν οι μείζονες προκλήσεις όπως η ανάπτυξη, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και αλληλεγγύη προς τους πολίτες καθώς και το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί θέμα.

Κυρίως όμως έδωσε έμφαση στην υποστήριξη των νεότερων γενεών, που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του προϋπολογισμού, ειδικά με το πρόγραμμα Erasmus+, αλλά και με την ενίσχυση των νέων ως προς την αντιμετώπισης της ανεργίας.

Διαβάστε επίσης