Σύνοδος Κορυφής: Τι αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων για το προσφυγικό
Πηγή: REUTERS / YVES HERMAN

Η ταχεία αναχαίτιση των προσφυγικών ροών, η προστασία των εξωτερικών συνόρων, η μείωση της παράνομης μετανάστευσης και η διαφύλαξη της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν, είναι οι στόχοι που τέθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

“Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία, μεταξύ της ΕΕ και ιδίως του FRONTEX με το ΝΑΤΟ”, υπογραμμίζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες στο κείμενο συμπερασμάτων τους για το προσφυγικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την απόφαση του ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην αναγνώριση, παρακολούθηση και επιτήρηση των παράνομων διελεύσεων στο Αιγαίο.

“Προτεραιότητα είναι η πλήρης και ταχεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας”, προκειμένου να αναχαιτισθούν οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία, οι οποίες εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλές, και να καταπολεμηθούν τα δίκτυα διακινητών και λαθρεμπόρων.

“Για το λόγο αυτό απαιτούνται περισσότερες και αποφασιστικές προσπάθειες και από την πλευρά της Τουρκίας”, επισημαίνεται.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία με την κατάρτιση αξιόπιστου εθελοντικού προγράμματος εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως τα προγράμματα προτεραιότητας.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή των οικονομικών μεταναστών, απαιτείται η πλήρης στήριξη της ΕΕ και των κρατών μελών.

“Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί με συντονισμένο τρόπο η ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, με πλήρη στήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση όπου όλα τα μέλη του χώρου Σένγκεν εφαρμόζουν πλήρως τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν και αρνούνται στα εξωτερικά σύνορα την είσοδο σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου μολονότι είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν, λαμβανομένης ταυτοχρόνως υπόψη της ιδιομορφίας των θαλάσσιων συνόρων, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή του θεματολογίου ΕΕ-Τουρκίας”, επισημαίνεται και υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σύσταση στις 12 Φεβρουαρίου 2016.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι βελτιώνεται σταδιακά η λειτουργία κέντρων πρώτης υποδοχής, με τη βοήθεια της ΕΕ, όσον αφορά την ταυτοποίηση, την καταγραφή, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και τους ελέγχους ασφαλείας επί προσώπων και ταξιδιωτικών εγγράφων, ωστόσο, σημειώνεται ότι “πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν”, ενώ οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος στο οποίο θα ζητούν άσυλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου.

Οι ηγέτες υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα τα συμφωνηθέντα του περασμένου Δεκεμβρίου, μεταξύ άλλων, οι αποφάσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση και τα μέτρα για τη διασφάλιση της επιστροφής και επανεισδοχής.

Όσον αφορά την πρόταση για "Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή", επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία κατά την ολλανδική Προεδρία και να καταστεί το νέο σύστημα λειτουργικό το συντομότερο δυνατόν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συνολική στρατηγική που συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο θα αποφέρει αποτελέσματα “μόνον εάν όλα τα στοιχεία της επιδιώκονται από κοινού και εάν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη ενεργούν μαζί και με πλήρη συντονισμό. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος προς τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται ανθρώπινη και αποτελεσματική πολιτική ασύλου”.

Διαβάστε επίσης