ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εξαγορές και συγχωνεύσεις το 2022: Οι κλάδοι που προσελκύουν επενδύσεις

Εξαγορές και συγχωνεύσεις το 2022: Οι κλάδοι που προσελκύουν επενδύσεις
Οι συμφωνίες αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις στρατηγικές εταιρικής ανάπτυξης το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την έρευνα Global M&A Industry Trends: 2022 Mid-Year Update της PwC. ΑΠΕ ΜΠΕ/ φωτογραφία αρχείου

Παρά το γεγονός ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2022 επιβραδύνθηκαν σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τα επίπεδα ρεκόρ του 2021, επέστρεψαν στα προ πανδημίας επίπεδα με μέσο όρο τις 25.000 συμφωνίες ανά εξάμηνο.


Μάλιστα οι συμφωνίες αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στις στρατηγικές εταιρικής ανάπτυξης το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την έρευνα Global M&A Industry Trends: 2022 Mid-Year Update της PwC.

Καθοριστικό ρόλο για την πραγματοποίηση συμφωνιών στο δεύτερο μισό του έτους αναμένεται παίξουν παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η βελτίωση του χαρτοφυλακίου, τα κριτήρια ESG και κυρίως η ανάγκη για την τεχνολογία που ψηφιοποίησε τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Σύμφωνα την έρευνα της PwC το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον και οι σχετικές τάσεις θα επηρεάσουν τις συμφωνίες σε μια σειρά από κλάδους με διαφορετικούς τρόπους:

Τεχνολογία, media και τηλεπικοινωνίες

Η τεχνολογική ζήτηση εκτιμάται πως θα δημιουργήσει ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων για λύσεις που αφορούν στο λογισμικό και στη δημιουργία σχετικών υποδομών το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η τεχνολογία 5G, τα data centres, το metaverse και οι σχετικές εφαρμογές.

Άλλωστε η ψηφιακή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών παραμένει προτεραιότητα, διατηρώντας τον κλάδο στην κορυφή των επενδύσεων που αφορούν τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 τα συνολικά κεφάλαια αντιστοιχούν στο 1/4 του όγκου και το 1/3 της αξίας των συμφωνιών.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εστίαση στην τεχνολογία, η αυξημένη ζήτηση για βιώσιμες επενδυτικές επιλογές και οι χαμηλότερες αποτιμήσεις αναμένεται να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τις εξαγορές και συγχωνεύσεις μέσα στο 2022.

Η ανάγκη του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ψηφιακές δυνατότητες, σε συνδυασμό με τη διαρκή πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές αλλά και από τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις fintechs σημαίνει ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις θα παραμείνουν καταλύτης μετασχηματισμού.

Εξάλλου οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται στη δεύτερη θέση αναφορικά με τις επενδύσεις σε εξαγορές και συγχωνεύσεις - υστερώντας μόνο σε σχέση με τον κλάδο της τεχνολογίας- και αντιστοιχώντας στο 1/4 της αξίας για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Καταναλωτικά προϊόντα

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας εκτιμάται πως θα συνεχίσουν να δημιουργούν ευκαιρίες, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να «επανατοποθετηθούν» με σκοπό τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία

Η συνεχιζόμενη εστίαση στην τεχνολογία και ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και το εργατικό δυναμικό αναμένεται να δημιουργήσουν ευκαιρίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις στους κλάδους της βιομηχανίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και η εστίαση στη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδα αποτελούν τους νέους παράγοντες που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις στους κλάδους τον ορυκτών πρώτων υλών και παραγωγής και διανομής ενέργειας το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Υγεία

H υψηλή ζήτηση για βιοτεχνολογία και καινοτόμες νέες τεχνολογίες όπως mRNA, γονιδιακές θεραπείες και δυνατότητες τηλεϊατρικής, προκαλούν το επενδυτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με την PwC.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ