ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Νatura 2000: Σε διαβούλευση τρεις μελέτες για περιοχές σε Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Νatura 2000: Σε διαβούλευση τρεις μελέτες για περιοχές σε Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
Τα Σχέδια Διαχείρισης θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια και τους όρους άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις επιμέρους περιοχές της κάθε μελέτης Eurokinissi - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Σε διαβούλευση τίθενται οι τρεις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, οι οποίες καθορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο οριοθέτησης και θεσμοθέτησης διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας, θέτοντας σαφείς όρους και κανόνες για τις χρήσεις γης και την οικονομική δραστηριότητα στις προστατευόμενες περιοχές.

Ειδικότερα πρόκειται για τις περιοχές:

  • ΕΠΜ 1β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης (μέρους), Ξάνθης, Καβάλας, Θάσου και Δράμας.
  • ΕΠΜ 4α: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων.
  • ΕΠΜ 4β: Περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας.

Η δημόσια διαβούλευση για τις ΕΠΜ των τριών αυτών περιοχών, η οποία διενεργείται από τους μελετητές των ΕΠΜ, φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κλικ εδώ) και θα διαρκέσει έως και τις 4 Νοεμβρίου 2022. Θα ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, με γνώμονα την προστασία των οικοσυστημάτων και των ειδών που φιλοξενούν, θα υποδείξουν εάν και ποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επιτρέπονται στις επιμέρους ζώνες κάθε περιοχής.

Τα Σχέδια Διαχείρισης θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια και τους όρους άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις επιμέρους περιοχές της κάθε μελέτης.

Σε αυτά περιλαμβάνονται σχέδια δράσης στα οποία εξειδικεύονται:

  • Τα αναγκαία μέτρα.
  • Τα έργα και τα προγράμματα.
  • Οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές.
  • Οι φορείς χρηματοδότησης.
  • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.
  • Οι φορείς εφαρμογής.

Το έργο, που για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ