ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Mικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Αγκάθι» η έλλειψη ρευστότητας, άλμα στο λειτουργικό κόστος

Mικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Αγκάθι» η έλλειψη ρευστότητας, άλμα στο λειτουργικό κόστος
Pexels / Mikhail Nilov

Πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας αντιμετωπίζει μία στις δύο, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που μέσα στην τριετία 2021 – 2023, το κόστος λειτουργίας τους, αυξήθηκε κατά 35% μεσοσταθμικά.

Το 25,5% των πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, καθώς δηλώνει μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα ενώ το 25,1% διαθέτει ρευστότητα μόλις για ένα μήνα, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2023 του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας που παρουσιάστηκε την Τετάρτη. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στον κλάδο της εστίασης, όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν έχουν ταμειακά διαθέσιμα ή αυτά επαρκούν το πολύ για έναν μήνα, ανέρχεται στο 61,3%.

Πάντως, όπως διαπιστώνει η έρευνα η ταμειακή ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με το μέγεθός τους, καθώς οι μικρότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη έλλειψη ρευστών διαθέσιμων σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που δηλώνουν μείωση ταμειακών διαθέσιμων το δεύτερο εξάμηνο τους, συγκριτικά με το πρώτο, αποκαλύπτει διαφοροποίηση της διασποράς των εσόδων από τον τουρισμό στο σύνολο της οικονομίας.

Σημαντικό ζήτημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελεί επίσης, η άνοδος του λειτουργικού κόστους που παρατηρείται από τα μέσα του 2021, με τη ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2021 -2023 το κόστος αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 35% ενώ σύμφωνα με την τελευταία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τον Φεβρουάριο του 2024, σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (87,8%) δήλωσαν ότι το κόστος λειτουργίας τους αυξήθηκε τα τελευταία 2 έτη. Ανά κλάδο δραστηριότητας, το λειτουργικό κόστος των εμπορικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 34,6% μεσοσταθμικά, στη μεταποίηση κατά 39,2% και στις υπηρεσίες κατά 33,1%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις εστίασης, όπου καταγράφηκε άνοδος της τάξεως του 46%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ