ΧΡΗΜΑ

Προκήρυξη για εννέα θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Οικονομικών

Προκήρυξη για εννέα θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Οικονομικών
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά εννέα ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια δύο έτη Unsplash

Την προκήρυξη για πρόσληψη συνολικά εννέα εργαζομένων με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Ταμείου Ανάκαμψης  ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά εννέα ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια δύο έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της «ειδικής υπηρεσίας συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου εκπνέει τα μεσάνυχτα της 4ης Απριλίου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά (κλικ εδώ).

Δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ:

ΥΠΟΙΚ

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση έως 70 ετών, για όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 39 του Ν. 4765/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/ τ. A’/14.12.2022).

Το προσωπικό που θα προσληφθεί δύναται να πραγματοποιεί μετακινήσεις εκτός έδρας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις ανάγκες και τη φύση της παρεχόμενης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων που θα συναφθούν, βάσει της παρούσας προκήρυξης, για επιπλέον δύο (2) έτη, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2).

Πώς θα κάνετε αίτηση

  • Οι υποψήφιοι εισέρχονται στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet.
  • Έπειτα, δρομολογούνται σε σελίδα στην οποία καλούνται να επιλέξουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023.
  • Πριν από την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την προκήρυξη και τα παραρτήματά της, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης.
  • Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επιλέγουν την αίτηση ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 από το σύνδεσμο αίτηση και αφού συμπληρώσουν τα πεδία της την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση πρέπει να είναι σκαναρισμένη σε αρχείο pdf,gif,jpg,png ή tiff και τα δικαιολογητικά σε αρχεία pdf,docx,xlsx,zip,doc ή xls.
  • Μετά την υποβολή θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα ότι η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς και ο υποψήφιος θα λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ