SPONSORED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «πράσινη λίμνη» της HPE που απαντά στους προβληματισμούς του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η «πράσινη λίμνη» της HPE που απαντά στους προβληματισμούς του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι από αυτές που απασχολούν όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Ένας βασικός στόχος μίας διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού αφορά στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των εφαρμογών και των δεδομένων που διαθέτουν ήδη οι επιχειρήσεις, όπως, φυσικά, και εκείνα που πρόκειται να εγκαταστήσουν ή να συγκεντρώσουν.

Παράλληλα, υπάρχει μία σαφής στροφή προς το αποκαλούμενο «cloud» όπου εφαρμογές και δεδομένα βρίσκονται σε διαδικτυακές υποδομές προσβάσιμες από οπουδήποτε, οποιαδήποτε συσκευή. Το ζήτημα που προκύπτει για τα αρμόδια στελέχη ενός πολύ μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων είναι πως μέχρι τώρα οι εφαρμογές και τα δεδομένα τους βρίσκονταν -και παραμένουν- σε δικές τους εγκαταστάσεις (on premise). Και καλούνται να λειτουργούν δύο ξεχωριστές πληροφοριακές υποδομές με αποτέλεσμα -σε πολλές περιπτώσεις- να μην έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα.

Σύμφωνα με την IDC, παρά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση των αποκαλούμενων public clouds από τους οργανισμούς, το 70% των εφαρμογών παραμένουν εκτός αυτών. Λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας των εφαρμογών, του όγκου των δεδομένων, των θεμάτων ασφάλειας και συμμόρφωσης, καθώς και του απρόβλεπτου κόστους, οι εταιρείες έχουν συναντήσει δυσκολία στη μεταφορά της πλειονότητας των εφαρμογών τους σε δημόσια clouds. Αναγκασμένοι να υποστηρίξουν δύο λειτουργικά μοντέλα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πρόσθετα κόστη, αναποτελεσματικότητα, περιορισμένη ευελιξία και καινοτομία, καθώς και αδυναμία αξιοποίησης των πληροφοριών από όλες τις πηγές.

Το πρόβλημα διευρύνεται από το γεγονός ότι ενώ η τάση είναι προς το cloud, ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος δεδομένων παράγεται στο αποκαλούμενο «άκρο» του δικτύου (edge), δηλαδή από συσκευές όπως είναι τα smartphones, οι προσωπικοί υπολογιστές, τα τερματικά πωλήσεων, οι αισθητήρες κ.ά. Κάτι που σημαίνει ότι ο «εφιάλτης» του τμήματος πληροφορικής μεγαλώνει καθώς όλα αυτά τα δεδομένα και εφαρμογές που είναι στο cloud, σε on premise υποδομές και στο edge θα πρέπει, με κάποιον τρόπο, να «συντονίζονται» προκειμένου να υπάρχει η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση.

Η λύση είναι μία πλατφόρμα που να δίνει τη δυνατότητα ένας οργανισμός να έχει μία συνολική εικόνα και να μπορεί να διαχειριστεί ως μία τις διαφορετικές πληροφοριακές υποδομές. Μία τέτοια λύση προσφέρει η Hewlett Packard Enterprise (HPE) με την πλατφόρμα GreenLake Cloud, η οποία παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να διαχειριστούν εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα είτε αυτά βρίσκονται στο δικό τους data center είτε σε περιβάλλον colocation είτε σε κάποιο public cloud, χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο μοντέλο διαχείρισης.

Οι υπηρεσίες HPE GreenLake cloud, παρέχουν επίσης στους πελάτες της HPE ένα εξαιρετικά συμφέρον οικονομικό μοντέλο, εξοικονομώντας από τις χρεώσεις που συνεπάγεται η επιστροφή των δεδομένων από δημόσια cloud στον on premise κόσμο. Το ευέλικτο μοντέλο HPE GreenLake as-a-service και τα εργαλεία ανάλυσης κόστους επιτρέπουν στους πελάτες της HPE να ελέγχουν τις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα να βελτιώνουν τη ρευστότητά τους και να απελευθερώνουν κεφάλαια για επενδύσεις που δίνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Να σημειώσουμε πως η HPE προσφέρει πλέον υπηρεσίες cloud για containers, λειτουργίες machine learning, virtual machines, σύστημα αποθήκευσης, λύσεις ενίσχυσης της υπολογιστικής ισχύς, προστασίας δεδομένων και δικτυώσης και networking. Όλες οι υπηρεσίες cloud είναι προσβάσιμες μέσω ενός καταλόγου self-service με πολύ απλό τρόπο επιλογής στο HPE GreenLake Central. Πρόκειται για μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες χρήσης και κόστους που σχετίζονται με τα cloud περιβάλλοντά τους, ενώ μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιπλέον υπηρεσίες και λύσεις και γενικότερα να διαχειριστούν όλους τους πόρους της μέσα από την ίδια κεντρική πλατφόρμα.