SPONSORED ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 1ο Business School στην Κύπρο έχει ήδη λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Microsoft

Το 1ο Business School στην Κύπρο έχει ήδη λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Microsoft

Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, το ευρύ φάσμα τομέων απασχόλησης και οι πολλαπλές επιλογές εξειδίκευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αποτελούν τους βασικούς λόγους που πολλοί νέοι επιλέγουν σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Διοίκηση Ξενοδοχείων, Λογιστική, Marketing Communications and Social Media, αποτελούν μερικούς ενδεικτικούς τομείς σπουδών, που όμως παραμένουν σταθερά υψηλά στις επιλογές των νέων φοιτητών. Κυριότερος λόγος είναι, φυσικά, η μεγάλη ζήτηση για προσοντούχους επαγγελματίες που κατέχουν τις κατάλληλες γνώσεις στη διαχείριση των επιχειρήσεων, των οικονομικών, της επικοινωνίας, αλλά και δεξιότητες που τους καθιστούν ηγετικά στελέχη στην σύγχρονη και εξελισσόμενη αγορά εργασίας.

Εκτός από την επιλογή του αντικειμένου σπουδών, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, που δίνει βάση τόσο στην θεωρητική κατάρτιση, όσο και στην πρακτική εξάσκηση, συνδέοντας τα ακαδημαϊκά προσόντα με πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, που επιταχύνει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η απασχολησιμότητα των φοιτητών και αποφοίτων του είναι προτεραιότητα μιας και διαθέτει μια σειρά εργαλείων για την διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας πριν και μετά την αποφοίτηση.

Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα του Πανεπιστημίου, 87% των αποφοίτων του έχει εργοδοτηθεί μέσα στους πρώτους έξι μήνες μετά την αποφοίτηση, στον τομέα των σπουδών τους. Η επιτυχία αυτή, εξασφάλισε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) την μοναδική για την Κύπρο πιστοποίηση «Πέντε Αστέρια» στον τομέα της απασχολησιμότητας από τον οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS Top Universities στην κατηγορία των QS Stars.

Το 1ο Business School στην Κύπρο

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί την παλαιότερη σχολή στην Κύπρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κοσμήτορας της Σχολής, καθηγητής Γιώργος Μπούστρας, και χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών προσφέρει πτυχία στην Λογιστική και στα Οικονομικά Επιχειρήσεων, ενώ στο Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ θα βρείτε πλήρη προγράμματα σπουδών για τα αντικείμενα: Marketing Communications and Social Media, Aviation Management, Διοίκηση Επιχειρήσεων, και Διοίκηση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωση Εκδηλώσεων.

Όλα τα προγράμματα σπουδών προετοιμάζουν τους αποφοίτους για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα, συμβαδίζουν με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας και εξελίσσονται συνεχώς παρέχοντας υψηλού επιπέδου διδασκαλία και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για βιωματική μάθηση.

Η καινοτομία, ειδικά, αποτελεί κομβικό στοιχείο των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη δεύτερη δεκαετία της λειτουργίας του ως πανεπιστημιακό ίδρυμα επένδυσε νωρίς στο τομέα αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά κατατάσσεται σε διεθνείς αξιολογήσεις και ειδικότερα από το Times Higher Impact Ranking 2020 – έναν από τους πιο αξιόπιστους διεθνής θεσμούς στην εκπαίδευση το οποίο υιοθετεί τα κριτήρια των Ηνωμένων Εθνών στην αξιολόγηση του – ανάμεσα στα 101+ πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατηγορία της Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Υποδομών.

Microsoft Innovation Center

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως και ο παγκόσμιος Κολοσσός της Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να δημιουργήσει το μοναδικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο, ένα από τα μόλις 110 που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Η λειτουργία του Microsoft Innovation Center στην Πανεπιστημιούπολη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και έχει, φυσικά, τεράστια οφέλη για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους ερευνητές, αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής.

Τα προγράμματα του Κέντρου Καινοτομίας Microsoft, εξελίσσονται παράλληλα με τις ραγδαίες τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια, σεμινάρια για φοιτητές, bootcamps και εκδηλώσεις που στηρίζουν πρωτότυπες νέες λύσεις, δοκιμές σε υφιστάμενες εφαρμογές, αλλά και ανάπτυξη νέων ιδεών και επιχειρήσεων. Μετά από περίπου πέντε χρόνια λειτουργίας με την «σφραγίδα» της Microsoft, το Κέντρο Καινοτομίας έχει βοηθήσει στην δημιουργία περισσότερων από 120 start-ups με συμμετοχή φοιτητών μέχρι σήμερα, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προώθηση καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και το Κέντρο Καινοτομίας EUC-PEAK που ιδρύθηκε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και στοχεύει στην ανάπτυξη της έρευνας και στην υποστήριξη των προσπαθειών επιχειρηματικότητας, με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης επιχειρηματικής νοοτροπίας από τους φοιτητές και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και δεξιοτήτων.

Περαιτέρω, το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology – ένα κέντρο που λειτουργεί και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο, έχει εξασφαλίσει τρία έργα του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντα 2020 της ΕΕ. Το CERIDES θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιστήμες κινδύνου και λήψης αποφάσεων και θα ενεργήσει ως συντονιστής έργου για δύο από τα τρία έργα αξίας περίπου €12,5 εκ. που συνδέουν το Πανεπιστήμιο με άλλα 54 ιδρύματα-εταίρους τα επόμενα τρία χρόνια. Σημειώνεται πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι με διαφορά το κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 00357 22713000 και email info@euc.ac.cy