ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Κάλεσμα ενότητας και συσπείρωσης από τον Άρη Ξενόφο

Ελλάκτωρ: Κάλεσμα ενότητας και συσπείρωσης από τον Άρη Ξενόφο

Κάλεσμα ενότητας ενότητας και συσπείρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προς ένα κοινό όραμα απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Ελλάκτωρ κ. Άρης Ξενόφος στα πλαίσια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το 2020. Επιπλέον, ο κ. Ξενόφος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της διοίκησης, τονίζοντας πως είναι αισιόδοξος ότι το 2021 ο Όμιλος θα «γυρίσει» σελίδα και θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του διεκδικώντας και πάλι την ηγετική του θέση στην αγορά.

Ως προς το σκέλος των οικονομικών αποτελεσμάτων, το EBITDA του Ομίλου κατά τη χρήση 2020 διαμορφώθηκε στα 30 εκατ. ευρώ, έναντι 81 εκατ. ευρώ το 2019. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν κυρίως από τις αρνητικές επιδόσεις του κλάδου της Κατασκευής (-155 εκατ. ευρώ EBITDA το 2020 έναντι -127 εκατ. ευρώ πέρυσι), την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις (120 εκατ. EBITDA το 2020 έναντι 155 εκατ. πέρυσι), και τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (73 εκατ. EBITDA το 2020 έναντι 50 εκατ. πέρυσι).

To EBITDA για το 2020 περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/ζημιές μετασχηματισμού της Κατασκευής ποσού 41,3 εκατ. (6,4 εκατ. έξοδα αναδιάρθρωσης, ζημιές 12,8 εκατ. από απομείωση αξίας ακινήτου προς πώληση, και 22,2 εκατ. από αποχώρηση από ζημιογόνα έργα Φ/Β εξωτερικού).

Για το 4ο τρίμηνο 2020 το ΕBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιά 81 εκατ., έναντι ζημιάς 70,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, και συμπεριλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα μετασχηματισμού της Κατασκευής 16,6 εκατ. Το αποτέλεσμα του 4ου τριμήνου 2020 επηρεάστηκε κυρίως από το κλάδο της Κατασκευής, που πραγματοποίησε ζημιά 112 εκατ. Παράλληλα, επανεξετάστηκαν τα σημαντικότερα έργα του κλάδου της Κατασκευής, γεγονός που οδήγησε στην αναπροσαρμογή του αρχικού προϋπολογισμού σε αρκετά από αυτά και στην καταγραφή ζημιών ύψους περίπου 37 εκατ. στην Ρουμανία και 23 εκατ. στην Ελλάδα. Τέλος, ζημιές περίπου 20 εκατ. καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του τελικού διακανονισμού του έργου της κοινοπραξίας του Gold Line.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2020 σε 406 εκατ. έναντι 463 εκατ. στις 31.12.2019. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 443 εκατ. και καταθέσεις €30 εκατ.), διαμορφώθηκε σε 725 εκατ. στις 31.12.2020 έναντι 608 εκατ. στις 31.12.2019.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ξενόφου έχει ως εξής: «Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 αποτυπώνουν την πραγματική, σημερινή εικόνα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Μία εικόνα που πιστοποιεί τις δύσκολες, εσωτερικές και εξωτερικές, προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Όμιλος τον περασμένο χρόνο με ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη να διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι του 2019. Η αρνητική επίπτωση προήλθε κυρίως από τον κλάδο της Κατασκευής λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων, των έκτακτων δαπανών στο πλαίσιο εκτέλεσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του κλάδου και των έκτακτων αρνητικών αποτελεσμάτων από την επανεξέταση των προϋπολογισμών βασικών έργων. Στην θετική πλευρά των επιδόσεων καταγράφεται η σταθερή συνολική συνεισφορά των κλάδων ΑΠΕ, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και των Ακινήτων, στο διαμορφούμενο EBITDA του Ομίλου, με ποσό που υπερβαίνει σταθερά τα €200 εκατ. κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.

Για το 2021 προτεραιότητες της νέας Διοίκησης αποτελούν η αποκατάσταση της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Κατασκευής, η επιτάχυνση και η ενίσχυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η βελτίωση της εποπτείας εκτέλεσης των έργων και της διαχείρισης των προμηθειών μέσω ενός κεντρικού σχεδιασμού, η ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η αποκατάσταση της ρευστότητας στον κλάδο της Κατασκευής.

Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος θα μπορέσει να «απελευθερώσει» τις εσωτερικές του δυνάμεις και να αξιοποιήσει την πολύχρονη γνώση και εμπειρία που διαθέτει, ώστε να διατηρήσει τον κυρίαρχο σημερινό του ρόλο μέσα σε ένα θετικό μακρο-οικονομικό περιβάλλον, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που θα εισρεύσουν σύντομα στην εγχώρια αγορά.

Σε επίπεδο μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, υπογραμμίζεται η στρατηγική πλέον επιλογή του Ομίλου να τοποθετήσει στο επίκεντρο της επιχειρησιακής δραστηριότητας την ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του, μέσω πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, και τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Το συνολικό αυτό στρατηγικό, επιχειρησιακό εγχείρημα για την επόμενη μέρα του Ομίλου χρήζει ενότητας και συσπείρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, προς ένα κοινό όραμα. Χρήζει στήριξης και ψήφιση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για να περάσουμε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα και να βάλουμε και πάλι τον Όμιλο σε μία σταθερή, αναπτυξιακή τροχιά.

Είμαι αισιόδοξος ότι το 2021 ο Όμιλος θα «γυρίσει» σελίδα και θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του διεκδικώντας και πάλι την ηγετική του θέση στην αγορά».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ