ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασικές διαφορές των online καζίνο σε Ελλάδα και σε Γερμανία

Βασικές διαφορές των online καζίνο σε Ελλάδα και σε Γερμανία
Pixabay

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε ίσως στο παρελθόν, κάθε χώρα διαθέτει τη δική της νομοθεσία όσον αφορά την εγγραφή και τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Έτσι για παράδειγμα άλλη νομοθεσία ισχύει σήμερα στην Ελλάδα, άλλη είναι η νομοθεσία στη Γερμανία και άλλη πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο κλπ.

Οι περισσότερες διαφορές έχουν να κάνουν με κανονιστικά και φορολογικά ζητήματα. Μία ακόμη σημαντική διαφορά αφορά τις άδειες των online καζίνο. Αυτές είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα και φυσικά για να τις αποκτήσει ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να καταβάλει πολύ υψηλό τίμημα. Συνεπώς, εφόσον κάποιο online καζίνο δεν έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, θεωρείται παράνομο στη χώρα αυτή.

Βασικές διαφορές ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Γερμανία

Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές το γεγονός πως αλλά ισχύουν για την Ελλάδα και άλλα ισχύουν αντίστοιχα για τα casinos στη Γερμανία, στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών και των online καζίνο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο γίνεται και η σύγκριση ανάμεσα στις δύο χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για τα καλύτερα online casinos στη Γερμανία και την αγορά τυχερών παιχνιδιών υπάρχουν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες στο συγκεκριμένο τομέα για άτομα από την Ελλάδα που ζουν στη Γερμανία. Θα ανακαλύψετε και πολλά τεστ online casino.

Αν θα θέλαμε να δώσουμε συνοπτικά τις πιο βασικές διαφορές αυτές ανάμεσα στις δυο χώρες θα λέγαμε πως:

- ισχύει διαφορετικός αριθμός αδειών και ιστοσελίδων

- υπάρχει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς

- υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την προώθηση των υπηρεσιών και των προσφορών

- λειτουργούν διαφορετικές επιτροπές ελέγχου και εποπτείας

- υπάρχουν διαφορετικά δικαιώματα στους παίκτες της μίας ή της άλλης χώρας

- ισχύουν διαφορετικοί μηχανισμοί ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές

Γιατί οι νόμιμες ιστοσελίδες είναι διαφορετικές

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω κάθε χώρα εκδίδει τις δικές της άδειας λειτουργίας. Η γερμανική αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη από την ελληνική και είναι αναμενόμενο να υπάρχει μεγαλύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον σε σχέση με την Ελλάδα. Στη Γερμανία, λόγω του γεγονότος πως πρόκειται για ένα ομοσπονδιακό κράτος, ισχύουν και κατά τόπους διαφορές στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε πως σε γενικές γραμμές τα online καζίνο στη Γερμανία είναι πολλαπλάσια των ελληνικών.

Αυτό το γεγονός δίνει περισσότερες επιλογές τους Γερμανούς παίκτες τυχερών παιχνιδιών σε σχέση με τους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά βέβαια η ύπαρξη περισσότερων online casinos στη Γερμανία δημιουργεί και την ανάγκη για περισσότερη έρευνα και σύγκριση των υπηρεσιών των ιστοσελίδων αυτών. Κατά κύριο λόγο είναι προτιμότερο κάνεις να έχει περισσότερες επιλογές βέβαια, αλλά θα πρέπει επίσης να κάνει την έρευνα του και να αφιερώνει χρόνο όταν πρόκειται να παίξει με πραγματικά χρήματα.

Φορολογικές ρυθμίσεις στην Ελλάδα και στη Γερμανία

Το φορολογικό καθεστώς είναι διαφορετικό σε Ελλάδα και στη Γερμανία. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και επεκτείνεται φυσικά και στον τομέα των online καζίνο και των τυχερών παιχνιδιών. Παρότι υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές όσον αφορά τη φορολόγηση των κερδών και τα ποσά τα οποία φορολογούνται, υπάρχει και μία σημαντική ομοιότητα που κάνει τα πράγματα λίγο πιο πρακτικά και στις δύο περιπτώσεις. Αυτή η ομοιότητα είναι πως τα όποια πόσα οφείλουν να καταβληθούν το δημόσιο από τους παίκτες, καταβάλλονται από το ίδιο το καζίνο χωρίς ο παίκτης να χρειάζεται να προχωρήσει σε φορολογικές δηλώσεις και πολύπλοκες διαδικασίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως και τα χρήματα τα οποία δίνει ο καθένας είναι τα ίδια σε αντίστοιχες περιπτώσεις κερδισμένων ποσών. Θετικό βέβαια είναι πως υπάρχει κάποιο αφορολόγητο ποσό και για τις δύο χώρες, που αφορά της χαμηλής αξίας νίκες που είναι και οι πιο συχνές γενικά.

Διαφορές στο μάρκετινγκ και την προώθηση προσφορών

Στην Ελλάδα η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή όσον αφορά την προώθηση των υπηρεσιών των online καζίνο. Τα ίδια τα online καζίνο, αλλά και όποιος τα διαφημίζει και προωθεί τις υπηρεσίες τους οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι υποχρεωμένοι να αποφεύγουν συγκεκριμένες φράσεις και να μην κάνουν συγκεκριμένες αναφορές σε προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Δεν ισχύει το ίδιο και για τη Γερμανία όπου η αγορά είναι πολύ πιο ελεύθερη. Βέβαια, αυτό το γεγονός δεν έχει τόση σημασία για τον παίκτη όσον αφορά το ίδιο το παιχνίδι του. Έχει σημασία, όμως, ενημερωτικά και παρότι η νομοθεσία στην Ελλάδα δημιουργήθηκε για να τον προστατέψει, αντίστοιχα του στερεί τη δυνατότητα ενημέρωσης για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις προσφορές.

Υπάρχουν διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές σε κάθε χώρα

Το συγκεκριμένο γεγονός είναι μάλλον αυτονόητο, αφού η κάθε χώρα έχει τις δικές της υπηρεσίες που ασχολούνται με οποιοδήποτε ζήτημα της χώρας στον τομέα του τζόγου. Στην Ελλάδα υπάρχει μία κεντρική ρυθμιστική αρχή που είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου παιγνίων. Μία αντίστοιχη επιτροπή έχει συσταθεί και στη Γερμανία. Εδώ η διαφορά είναι πως λόγω του γεγονότος πως πρόκειται, όπως είπαμε και προηγουμένως, για ομοσπονδιακό κράτος, υπάρχουν και τοπικές αρχές στη Γερμανία που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν το κάθε κρατίδιο ξεχωριστά. Η κατάσταση αυτή περιπλέκει κάπως τα πράγματα σε σχέση με την Ελλάδα όπου υπάρχει πάντα μία ενιαία και σαφώς καθορισμένη πολιτική.

Οι παίκτες έχουν διαφορετικά δικαιώματα

Αυτό αποτελεί ένα σύνθετο θέμα που αφορά τη δυνατότητα που έχει ο κάθε παίκτης να πραγματοποιεί καταγγελίες και να ζητά τη βοήθεια της κάθε ρυθμιστικής αρχής. Η διαδικασία είναι διαφορετική, παρότι και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, πράγμα το οποίο εξυπηρετεί γενικότερα από πλευράς χρόνου και κόπου. Διαφορετικές είναι και οι αντιδράσεις των επιτροπών της κάθε χώρας και κυρίως ο χρόνος στον οποίο γίνεται η επεξεργασία και η απάντηση σε κάθε αίτημα.

Η διαφορά στους ελέγχους και στην εποπτεία των online καζίνο

Η κάθε ρυθμιστική αρχή σε κάθε χώρα έχει τις δικές της αρμοδιότητες. Επιβάλλει, επίσης, συγκεκριμένους κανονισμούς που αφορούν και το ίδιο το παιχνίδι. Για παράδειγμα στην Ελλάδα δεν μπορεί κανείς να παίξει σε φρουτάκια ποσά μεγαλύτερα των 2 ευρώ ανά περιστροφή. Αυτό δεν ισχύει για τη Γερμανία, όμως υπάρχουν αντίστοιχα περιορισμοί σε τοπικό επίπεδο, ανά κρατίδιο. Διαφορετικές είναι επίσης και οι διαδικασίες που αφορούν τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα. Στη Γερμανία μέχρι σήμερα μεγάλη βάση είχε δοθεί στους online ελέγχους, οι οποίοι στην Ελλάδα ήταν ακόμη ανύπαρκτοι. Από το 2022 όμως και στην Ελλάδα υπάρχει ένα αντίστοιχο καθεστώς, με περισσότερους online ελέγχους, ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και λιγότερες επιτόπου επισκέψεις ελεγκτών