Ιωάννης Κάπρας: Η πολύπλευρη στρατηγική της Bosch στην ενέργεια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιωάννης Κάπρας: Η πολύπλευρη στρατηγική της Bosch στην ενέργεια

Με επενδύσεις ετησίως πάνω από 5 δις ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη η Robert Bosch, προσεγγίζει τον τομέα της ενέργειας πολύπλευρα. Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Ελλάδος, Iωάννης Καπράς, στην συνέντευξή του στο CNN Insights, περίπου το 50% του ποσού αυτού αφορά την εξέλιξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Ακολουθούν αναλυτικά οι απαντήσεις του κ. Καπρά.

Η Robert Bosch είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιες είναι οι δραστηριότητες όσον αφορά στο χώρο της ενέργειας;

Η Bosch έχει ως στρατηγική να παρέχει συναρπαστικά, ασφαλή προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, και όντας ένας όμιλος που δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τεχνολογικούς τομείς , είναι συνεπακόλουθο να προσεγγίζει τον τομέα της ενέργειας πολύπλευρα. Έτσι, αν δούμε την ευρύτερη εικόνα του θέματος της ενέργειας, η Bosch το προσεγγίζει με δραστηριότητές σε τομείς όπως αυτός των μεταφορών, ο κτηριακός και ο βιομηχανικός.

Στον τομέα των μεταφορών η Bosch αναπτύσσει α) τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, β) τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανευρεση θέσης στάθμευσης, ιδίως στα αστικά κέντρα που η αναζήτηση θέσης παρκινγκ ευθύνεται για το 30% της κυκλοφοριακής συμφόρησης και γ) προϊόντα και λύσεις προς την κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης, η οποία αποτελεί και τη βασική τάση των μελλοντικών καθημερινών μετακινήσεων.

Στον κτηριακό τομέα καθώς και στη βιομηχανία, η Bosch δραστηριοποιείται στο ευρύτερο αντικείμενο της θέρμανσης, του ατμού, της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει στρατηγικά να μπαίνει και στον χώρο του κλιματισμού.

Η ελληνική θυγατρική παρουσιάζεται αρκετά δυναμική στο χώρο της ενέργειας και της τεχνολογίας κτιρίων. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους δίνετε τη μεγαλύτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια;

Στη Bosch Ελλάδας όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και τεχνολογίας κτηρίων, έχουμε παρουσία με δύο τμήματα, το τμήμα θέρμανσης και το τμήμα συστημάτων ασφαλείας. Αφού μιλάμε για ενέργεια, το άμεσα εμπλεκόμενο τμήμα είναι αυτό της θέρμανσης οπότε σε αυτό θα αναφερθούμε.
Το τμήμα θέρμανσης της Bosch στην Ελλάδα παρέχει προϊόντα και τεχνική υποστήριξη για αποδοτική θέρμανση σε εφαρμογές που αφορούν από ένα σπίτι έως και μεγάλα εμπορικά ή βιομηχανικά κτήρια. Επίσης, στον βιομηχανικό τομέα είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ατμού, έχοντας κερδίσει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων καθώς και φαρμακοβιομηχανιών της χώρας μας. Στηριζόμαστε και επενδύουμε κυρίως στις λύσεις που προσφέρουμε στον τομέα του φυσικού αερίου και της θέρμανσης οικιακής και εμπορικής κλίμακας, της ηλιακής ενέργειας, των αντλιών θερμότητας και του «βιομηχανικού ατμού».

Σε διεθνές επίπεδο γίνεται αρκετός λόγος σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των πηγών ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ποιες είναι οι τάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τη Robert Bosch, θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα;

Αρχικά ας μη ξεχνάμε ότι η σωστή διαχείριση των πηγών ενέργειας προϋποθέτει δύο πράγματα : α) την αποδοτική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στην κατανάλωση και β) την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα που καταναλώνουμε.
Είναι βέβαιο ότι ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης αλλά και του κόσμου εξελίσσεται και αλλάζει. Μία βασική τάση που παρατηρούμε είναι η ανάγκη να πάμε σε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, ευέλικτα και διασυνδεδεμένα ενεργειακά δίκτυα καταναλωτών. Ευέλικτα και διασυνδεδεμένα από το επίπεδο του συστήματος μιας χώρας μέχρι και τη μικροκλίμακα μίας απλής οικιακής συσκευής. Γι’ αυτό μιλάμε για «έξυπνα» δίκτυα διανομής ενέργειας, για «έξυπνες» πόλεις, για «έξυπνες» συσκευές, για ηλεκτροκίνηση, για ενεργειακή σήμανση σε συσκευές κ.α. Η Bosch στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την υψηλή ενεργειακή απόδοση που επιτυγχάνει μέσα από τις λύσεις της, αναπτύσσει δραστηριότητα και στο λεγόμενο Internet of Things, το οποίο έχει άμεση σχέση και με την ενέργεια. Περισσότερα από 40% των προϊόντων που παράγουμε είναι διασυνδεδεμένα. Οι τάσεις αυτές αφορούν και επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας, συνήθως βέβαια με μία μικρή χρονική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες.
Επιπλέον αυτό που έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα αλλά και τεράστια περιθώρια επέκτασης και ανάπτυξης είναι τα δίκτυα φυσικού αερίου στον αστικό ιστό, προσφέροντας μάλιστα μια τεράστια δυναμική στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ποιες είναι οι τεχνολογίες στο χώρο της ενέργειας με τις οποίες ασχολείται το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Robert Bosch;

Να αναφέρουμε αρχικά ότι η Bosch επενδύει ετησίως ένα ποσό πάνω από 5 δις ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη. Περίπου το 50% του ποσού αυτού αφορά την εξέλιξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι τεχνολογίες κινητήρων οχημάτων συμβατικών καυσίμων και ηλεκτροκίνησης, η ανάπτυξη μπαταριών, η τεχνολογία αισθητήρων και οι τεχνολογίες IoT.

Η Robert Bosch δραστηριοποιείται στο χώρο της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πως αυτές οι έρευνες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα;

Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα έχουν μία σημαντική διείσδυση στο ενεργειακό μίγμα κοντά στο μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης που είναι περίπου 26%. Αυτές οι πηγές ενέργειας έχουν το χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή δεν συμπίπτει πάντα με τη ζήτηση. Εκεί μπαίνει το θέμα της αποθήκευσης. Οι λύσεις που έχει αναπτύξει η Bosch είναι μεγάλες διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες λιθίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παραγωγούς ΑΠΕ, π.χ. ένα αιολικό πάρκο, για αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας όταν το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει, αξιοποιώντας τη σε δεύτερο χρόνο ώστε να μη πάει χαμένη.

Τα τελευταία χρόνια η Robert Bosch ασχολείται εκτενώς με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα; Εκτιμάται ότι πρόκειται για μία τεχνολογία, η οποία σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα αλλάξει τα δεδομένα τόσο όσον αφορά στην αυτοκίνηση όσο και στον περιορισμό της σπατάλης σε πολύτιμες πηγές ενέργειας;

Η ηλεκτροκίνηση θα αλλάξει καθοριστικά στο μέλλον τα δεδομένα στην αυτοκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί μόνο μια διεθνή τάση αλλά μια επερχόμενη τεχνολογία που έχει ήδη ξεκινήσει και αποκτά μεγάλη δυναμική. Η Bosch όπως αναφέραμε και νωρίτερα, επενδύει στρατηγικά στην ηλεκτροκίνηση ενώ παράλληλα έχει ήδη σημαντική παρουσία, παράγοντας εξοπλισμό οχημάτων. Εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς στη τεχνολογία μπαταριών λιθίου ηλεκτροκίνητων οχημάτων με στόχο τη βελτίωση και αύξηση της αυτονομίας και αναπτύσσουμε λογισμικά διαχείρισης δικτύων ηλεκτροκίνησης, προφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση, αυτή της διασυνδεδεμένης οδήγησης. Συνεπώς η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται από έναν συνδυασμό παραμέτρων όπως, από το ίδιο το ηλεκτροκίνητο όχημα, τη πηγή ενέργειας και τη ποιότητα αποθήκευσης, το δίκτυο φόρτισης, την ώρα και το σημείο φόρτισης και φυσικά τη καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Τα κτήρια γίνονται όλο και πιο "έξυπνα" και ιδίως στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας. Ποιες είναι οι τεχνολογίες, οι οποίες θα μας απασχολήσουν περισσότερο τα επόμενα χρόνια; Ποιες θα δούμε και στην Ελλάδα;

Για το κομμάτι της διαχείρισης ενέργειας στα κτήρια, οι διασυνδεδεμένες και «έξυπνες» συσκευές σε συνδυασμό με τις κεντρικές πλατφόρμες και τα λογισμικά ελέγχου των κτηρίων, θα δημιουργούν ένα δυναμικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης. Πράγμα που έχει αρχίσει να εμφανίζεται κλιμακωτά και στην Ελλάδα, αν και υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι σήμερα στην Ελλάδα, είναι εφικτό να έχουμε στο σπίτι μας ένα διασυνδεδεμένο λέβητα αερίου, τον οποίο παρακολουθούμε, ρυθμίζουμε και ελέγχουμε μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο και ο οποίος π.χ. «αντιλαμβάνεται» ότι μπήκαμε στο σπίτι και μπαίνει σε λειτουργία.

Αυτή η νέα τεχνολογία εφαρμοσμένη σε μεγαλύτερη κλίμακα όπως σε μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις μπορεί να επιφέρει τεράστια οφέλη από θέμα εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους αλλά και να βελτιώσει σημαντικά τη ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Είναι κάτι που πριν λίγα χρόνια φάνταζε πολύ μακρινό, και είναι ένα βήμα προς τη κατεύθυνση που περιγράψαμε, μιας διασυνδεδεμένης συσκευής, ενός διασυνδεδεμένου σπιτιού η κτηρίου, μιας διασυνδεδεμένης πόλης, με γνώμονα και κατεύθυνση τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Με επενδύσεις ετησίως πάνω από 5 δις ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη η Bosch, προσεγγίζει τον τομέα της ενέργειας πολύπλευρα. Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Ελλάδος, Iωάννης Κάπρας, στην συνέντευξή του στο CNN Insights, περίπου το 50% του ποσού αυτού αφορά την εξέλιξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Ακολουθούν αναλυτικά οι απαντήσεις του κ. Κάπρα.

Η Bosch είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιες είναι οι δραστηριότητες όσον αφορά στο χώρο της ενέργειας;

Η Bosch έχει ως στρατηγική να παρέχει συναρπαστικά, ασφαλή προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, και όντας ένας όμιλος που δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τεχνολογικούς τομείς , είναι συνεπακόλουθο να προσεγγίζει τον τομέα της ενέργειας πολύπλευρα. Έτσι, αν δούμε την ευρύτερη εικόνα του θέματος της ενέργειας, η Bosch το προσεγγίζει με δραστηριότητές σε τομείς όπως αυτός των μεταφορών, ο κτηριακός και ο βιομηχανικός.

Στον τομέα των μεταφορών η Bosch αναπτύσσει α) τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, β) τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανευρεση θέσης στάθμευσης, ιδίως στα αστικά κέντρα που η αναζήτηση θέσης παρκινγκ ευθύνεται για το 30% της κυκλοφοριακής συμφόρησης και γ) προϊόντα και λύσεις προς την κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης, η οποία αποτελεί και τη βασική τάση των μελλοντικών καθημερινών μετακινήσεων.

Στον κτηριακό τομέα καθώς και στη βιομηχανία, η Bosch δραστηριοποιείται στο ευρύτερο αντικείμενο της θέρμανσης, του ατμού, της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει στρατηγικά να μπαίνει και στον χώρο του κλιματισμού.

Η ελληνική θυγατρική παρουσιάζεται αρκετά δυναμική στο χώρο της ενέργειας και της τεχνολογίας κτηρίων. Ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους δίνετε τη μεγαλύτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια;

Στη Bosch Ελλάδας όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας και τεχνολογίας κτηρίων, έχουμε παρουσία με δύο τμήματα, το τμήμα θέρμανσης και το τμήμα συστημάτων ασφαλείας. Αφού μιλάμε για ενέργεια, το άμεσα εμπλεκόμενο τμήμα είναι αυτό της θέρμανσης οπότε σε αυτό θα αναφερθούμε.

Το τμήμα θέρμανσης της Bosch στην Ελλάδα παρέχει προϊόντα και τεχνική υποστήριξη για αποδοτική θέρμανση σε εφαρμογές που αφορούν από ένα σπίτι έως και μεγάλα εμπορικά ή βιομηχανικά κτήρια. Επίσης, στον βιομηχανικό τομέα είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής ατμού, έχοντας κερδίσει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων καθώς και φαρμακοβιομηχανιών της χώρας μας. Στηριζόμαστε και επενδύουμε κυρίως στις λύσεις που προσφέρουμε στον τομέα του φυσικού αερίου και της θέρμανσης οικιακής και εμπορικής κλίμακας, της ηλιακής ενέργειας, των αντλιών θερμότητας και του «βιομηχανικού ατμού».

Σε διεθνές επίπεδο γίνεται αρκετός λόγος σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των πηγών ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ποιες είναι οι τάσεις οι οποίες, σύμφωνα με την Bosch, θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα;

Αρχικά ας μη ξεχνάμε ότι η σωστή διαχείριση των πηγών ενέργειας προϋποθέτει δύο πράγματα : α) την αποδοτική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στην κατανάλωση και β) την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα που καταναλώνουμε.

Είναι βέβαιο ότι ο ενεργειακός χάρτης της Ευρώπης αλλά και του κόσμου εξελίσσεται και αλλάζει. Μία βασική τάση που παρατηρούμε είναι η ανάγκη να πάμε σε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, ευέλικτα και διασυνδεδεμένα ενεργειακά δίκτυα καταναλωτών. Ευέλικτα και διασυνδεδεμένα από το επίπεδο του συστήματος μιας χώρας μέχρι και τη μικροκλίμακα μίας απλής οικιακής συσκευής. Γι’ αυτό μιλάμε για «έξυπνα» δίκτυα διανομής ενέργειας, για «έξυπνες» πόλεις, για «έξυπνες» συσκευές, για ηλεκτροκίνηση, για ενεργειακή σήμανση σε συσκευές κ.α. Η Bosch στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την υψηλή ενεργειακή απόδοση που επιτυγχάνει μέσα από τις λύσεις της, αναπτύσσει δραστηριότητα και στο λεγόμενο Internet of Things, το οποίο έχει άμεση σχέση και με την ενέργεια. Περισσότερα από 40% των προϊόντων που παράγουμε είναι διασυνδεδεμένα. Οι τάσεις αυτές αφορούν και επηρεάζουν άμεσα και τη χώρα μας, συνήθως βέβαια με μία μικρή χρονική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες.

Επιπλέον αυτό που έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα αλλά και τεράστια περιθώρια επέκτασης και ανάπτυξης είναι τα δίκτυα φυσικού αερίου στον αστικό ιστό, προσφέροντας μάλιστα μια τεράστια δυναμική στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ποιες είναι οι τεχνολογίες στο χώρο της ενέργειας με τις οποίες ασχολείται το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Bosch;

Να αναφέρουμε αρχικά ότι η Bosch επενδύει ετησίως ένα ποσό πάνω από 5 δις ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη. Περίπου το 50% του ποσού αυτού αφορά την εξέλιξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι τεχνολογίες κινητήρων οχημάτων συμβατικών καυσίμων και ηλεκτροκίνησης, η ανάπτυξη μπαταριών, η τεχνολογία αισθητήρων και οι τεχνολογίες IoT.

Η Bosch δραστηριοποιείται στο χώρο της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πως αυτές οι έρευνες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα;

Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα έχουν μία σημαντική διείσδυση στο ενεργειακό μίγμα κοντά στο μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης που είναι περίπου 26%. Αυτές οι πηγές ενέργειας έχουν το χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή δεν συμπίπτει πάντα με τη ζήτηση. Εκεί μπαίνει το θέμα της αποθήκευσης. Οι λύσεις που έχει αναπτύξει η Bosch είναι μεγάλες διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες λιθίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παραγωγούς ΑΠΕ, π.χ. ένα αιολικό πάρκο, για αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας όταν το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει, αξιοποιώντας τη σε δεύτερο χρόνο ώστε να μη πάει χαμένη.

Τα τελευταία χρόνια η Bosch ασχολείται εκτενώς με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα; Εκτιμάται ότι πρόκειται για μία τεχνολογία, η οποία σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα αλλάξει τα δεδομένα τόσο όσον αφορά στην αυτοκίνηση όσο και στον περιορισμό της σπατάλης σε πολύτιμες πηγές ενέργειας;

Η ηλεκτροκίνηση θα αλλάξει καθοριστικά στο μέλλον τα δεδομένα στην αυτοκίνηση. Η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί μόνο μια διεθνή τάση αλλά μια επερχόμενη τεχνολογία που έχει ήδη ξεκινήσει και αποκτά μεγάλη δυναμική. Η Bosch όπως αναφέραμε και νωρίτερα, επενδύει στρατηγικά στην ηλεκτροκίνηση ενώ παράλληλα έχει ήδη σημαντική παρουσία, παράγοντας εξοπλισμό οχημάτων. Εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς στη τεχνολογία μπαταριών λιθίου ηλεκτροκίνητων οχημάτων με στόχο τη βελτίωση και αύξηση της αυτονομίας και αναπτύσσουμε λογισμικά διαχείρισης δικτύων ηλεκτροκίνησης, προφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση, αυτή της διασυνδεδεμένης οδήγησης. Συνεπώς η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται από έναν συνδυασμό παραμέτρων όπως, από το ίδιο το ηλεκτροκίνητο όχημα, τη πηγή ενέργειας και τη ποιότητα αποθήκευσης, το δίκτυο φόρτισης, την ώρα και το σημείο φόρτισης και φυσικά τη καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Τα κτήρια γίνονται όλο και πιο "έξυπνα" και ιδίως στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας. Ποιες είναι οι τεχνολογίες, οι οποίες θα μας απασχολήσουν περισσότερο τα επόμενα χρόνια; Ποιες θα δούμε και στην Ελλάδα;

Για το κομμάτι της διαχείρισης ενέργειας στα κτήρια, οι διασυνδεδεμένες και «έξυπνες» συσκευές σε συνδυασμό με τις κεντρικές πλατφόρμες και τα λογισμικά ελέγχου των κτηρίων, θα δημιουργούν ένα δυναμικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης. Πράγμα που έχει αρχίσει να εμφανίζεται κλιμακωτά και στην Ελλάδα, αν και υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι σήμερα στην Ελλάδα, είναι εφικτό να έχουμε στο σπίτι μας ένα διασυνδεδεμένο λέβητα αερίου, τον οποίο παρακολουθούμε, ρυθμίζουμε και ελέγχουμε μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο και ο οποίος π.χ. «αντιλαμβάνεται» ότι μπήκαμε στο σπίτι και μπαίνει σε λειτουργία.

Αυτή η νέα τεχνολογία εφαρμοσμένη σε μεγαλύτερη κλίμακα όπως σε μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις μπορεί να επιφέρει τεράστια οφέλη από θέμα εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους αλλά και να βελτιώσει σημαντικά τη ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Είναι κάτι που πριν λίγα χρόνια φάνταζε πολύ μακρινό, και είναι ένα βήμα προς τη κατεύθυνση που περιγράψαμε, μιας διασυνδεδεμένης συσκευής, ενός διασυνδεδεμένου σπιτιού η κτηρίου, μιας διασυνδεδεμένης πόλης, με γνώμονα και κατεύθυνση τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.