ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ενταχθείτε στο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό

Πώς θα ενταχθείτε στο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό
EUROKINISSI

Μέχρι τις 28 Μαρτίου 2018 θα είναι στον «αέρα» το πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 25.000 έως και 400.000 ευρώ, απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους για νέες αλλά και υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις.

Στόχος είναι η ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού. Ειδικότερα, επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

- Όσες έχουν συσταθεί από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος και θα διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

-Επιχειρήσεις - Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά ότι έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών). Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια και να έχουν υποβάλλει μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ