ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 35% στις δαπάνες ασφαλείας του ΔΝΤ σε μια εξαετία

Αύξηση 35% στις δαπάνες ασφαλείας του ΔΝΤ σε μια εξαετία
Reuters

Η ασφάλεια είναι ένας από τους τομείς που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει επενδύσει πολλά χρήματα την τελευταία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνον μεταξύ 2013- 2018 τα κονδύλια που διέθεσε ο προϋπολογισμός του ΔΝΤ για ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια αυξήθηκαν κατά 35% περίπου, ήτοι από τα 25,5 εκατ. ευρώ στα 35 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες ασφάλειας του ΔΝΤ περιλαμβάνουν τρεις βασικούς τομείς: την ασφάλεια των κεντρικών γραφείων, την ασφάλεια των στελεχών του ΔΝΤ, όταν είναι σε αποστολές, και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών υποδομών του Οργανισμού.

Μάλιστα, το 2018 οι σχετικές δαπάνες ασφαλείας είναι αυξημένες κατά 1,2 εκατ. δολάρια σε σχέση με το 2016. Αυτό οφείλεται στις υψηλότερες διοικητικές δαπάνες υποστήριξης για τις υφιστάμενες υπηρεσίες φύλαξης των κεντρικών γραφείων του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, σε πρόσθετα έξοδα λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας για την πληροφοριακή υποδομή του Ταμείου και σε έξοδα σχετικά με την απόκτηση θωρακισμένων οχημάτων για χρήση σε τοποθεσίες υψηλού κινδύνου.

Η αύξηση των δαπανών του ΔΝΤ για την ασφάλεια είναι συνεπής με την εμπειρία άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μια πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι το κόστος ασφάλειας από φυσικούς κινδύνους στους εν λόγω οργανισμούς έχει αυξηθεί στο 85% των περιπτώσεων και το κόστος ασφάλειας για τις υποδομές πληροφορικής στο 90% των περιπτώσεων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ