ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι καταθέσεις της Βουλής στις τράπεζες δεν θα περάσουν στη διαχείριση του ΓΛΚ

Οι καταθέσεις της Βουλής στις τράπεζες δεν θα περάσουν στη διαχείριση του ΓΛΚ
EUROKINISSI

Την εξαίρεση της Βουλής από την υποχρέωση μεταφοράς των διαθεσίμων της στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου για λόγους συνταγματικότητας, ζητά η Ειδική Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεση που εξέδωσε για το πολυνομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως δεδομένης της αυτονομίας της Βουλής δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις διατάξεις που θα ισχύσουν για τους φορείς του Δημοσίου στη βάση των οποίων θα πρέπει να μεταφέρουν όλες τις καταθέσεις που έχουν στις εμπορικές τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος.

«Αρμόδιος για το άνοιγμα, τη διαχείριση και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται σε εμπορικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και αφορούν στην εξυπηρέτηση αναγκών της Βουλής είναι αποκλειστικά ο Πρόεδρος της Βουλής», ξεκαθαρίζεται στην έκθεση.

Σημειώνεται ακόμη πως η αυτονομία της Βουλής αποτελεί συνταγματική επιταγή και ως προς την οικονομική της διάσταση, ότι η Βουλή, συντεταγμένη εξουσία του Κράτους, διαθέτει ίδιο προϋπολογισμό, ότι αυτός είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος του προϋπολογισμού του Κράτους, ότι η σύνταξη και η εκτέλεσή του, που περιλαμβάνει, προφανώς, την κίνηση των λογαριασμών της, τη λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης και τη διαδικασία πληρωμής των πάσης φύσεως εξόδων της, ανήκει αποκλειστικώς στη Βουλή.

«Ως εκ τούτου, η Βουλή δεν μπορεί να ελεγχθεί από φορέα της Εκτελεστικής Λειτουργίας, ούτε και από άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, πλην αυτών που ορίζουν ο Κανονισμός της Βουλής και οι σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας. Ουδεμία, επομένως άλλη υπηρεσία του Δημοσίου έχει αρμοδιότητα σχετικώς. Τέλος, µόνος αρμόδιος για το άνοιγμα, τη διαχείριση και το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούνται σε εμπορικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και αφορούν την εξυπηρέτηση αναγκών της Βουλής είναι αποκλειστικώς ο Πρόεδρος της Βουλής, διά των κατά περίπτωση υπηρεσιακών οργάνων», σημειώνεται στην έκθεση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ