ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μείωση του ΕLA των ελληνικών τραπεζών

Νέα μείωση του ΕLA των ελληνικών τραπεζών
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε σήμερα αντίρρηση για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 10,9 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,3 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ