ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τοποθετήθηκαν οι νέοι Γενικοί Διευθυντές του υπουργείου Οικονομικών

Τοποθετήθηκαν οι νέοι Γενικοί Διευθυντές του υπουργείου Οικονομικών
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τοποθέτησης Γενικών Διευθυντών στο υπουργείο Οικονομικών, στη βάση του σχετικού προαπαιτούμενου που απαιτούσε την αξιολόγηση και επιλογή προϊσταμένων στις γενικές διευθύνσεις των υπουργείων.

Μετά τις σχετικές κρίσεις επήλθαν αρκετές αλλαγές προσώπων, αλλά και αλλαγές χαρτοφυλακίων μεταξύ ήδη προϊσταμένων σε κάποιες διευθύνσεις. Αυτό που προκαλεί θετική εντύπωση είναι ότι στις τρείς από τις πλέον κομβικές γενικές διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών τοποθετήθηκαν ως επικεφαλής γυναίκες. Ειδικότερα:

Στη θέση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, τοποθετήθηκε για θητεία τριών ετών η Ιουλία Αρμάγου .

Στη θέση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, τοποθετήθηκε για τριετή θητεία η Σταυρούλα Μηλιάκου.

Η Αθηναΐδα Τουρκολιά τοποθετήθηκε για τρία έτη στη θέση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Ο Γεώργιος Γεωργίου τοποθετήθηκε στην θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής για θητεία τριών ετών.

Ο Γεώργιος Μανωλάς έως σήμερα προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών ανανεώθηκε για θητεία τριών ετών.

Ο Ανδρέας Πίπης του Χαριλάου τοποθετήθηκε στη θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, για θητεία τριών ετών.

Ο Στέλιος Μπάκας τοποθετήθηκε στη θέση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, για θητεία τριών ετών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ