Υπό το βλέμμα του ΤΧΣ η επιλογή του νέου CEO της Εθνικής Τράπεζας

Σαφές μήνυμα ότι θα συμμετάσχει με ενεργό τρόπο στην διαδικασία επιλογής του νέου CEO της Εθνικής Τράπεζας έστειλε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως το TXΣ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο και όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο.

Στη βάση αυτη αποσαφηνίζει πως το Ταμείο αναμένει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Nomination Committee) μια σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της.

Επίσης, ξεκαθαρίζει, πως βάσει των πληροφοριών αυτών που θα εξεταστούν ενδελεχώς, τα διοικητικά όργανα του ΤΧΣ θα συμβουλεύσουν αναλόγως τον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.

Η παρέμβαση του ΤΧΣ ερμηνεύεται από παράγοντες της τραπεζικής αγοράς ως μήνυμα προς την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ότι το Ταμείο δεν θα αποδεχθεί μεθοδεύσεις στην διαδικασία επιλογής του νέου CΕO του πιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε επίσης