Νέα προσέγγιση από την ΕΚΤ για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων
Πηγή: Reuters

Περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής της προσέγγισης για τη διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων στη ζώνη του ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η προσέγγιση ακολουθεί το έργο που έχει ήδη διεξαχθεί στον τομέα αυτό, ήτοι τις στρατηγικές μείωσης των κόκκινων δανείων τις οποίες έχουν καταρτίσει οι τράπεζες, και το συμπλήρωμα σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Διαβάστε επίσης

Δημιουργεί δε ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος κόκκινων δανείων , ως μέρος του εποπτικού διαλόγου, μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων για κάθε τράπεζα εποπτικών προσδοκιών με στόχο τον σχηματισμό επαρκών προβλέψεων για τα υφιστάμενα δάνεια σε καθυστέρηση, συμβάλλοντας έτσι στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ ως συνόλου.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η Τραπεζική Εποπτεία (SSM) της ΕΚΤ θα συνεργαστεί περαιτέρω με την κάθε τράπεζα για τον καθορισμό των εποπτικών προσδοκιών της. Οι συγκεκριμένες για κάθε τράπεζα εποπτικές προσδοκίες βασίζονται σε συγκριτικές αξιολογήσεις μεταξύ ομοειδών τραπεζών και λαμβάνουν υπόψη τον τρέχοντα δείκτη κόκκινων δανείων και τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τραπεζών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί διαρκής πρόοδος προς τη μείωση των υφιστάμενων κινδύνων στη ζώνη του ευρώ και να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός κάλυψης για το απόθεμα και τις ροές κόκκινων δανείων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν σειράς ενεργειών από μέρους της ΕΚΤ για τη διαχείριση των υψηλών επιπέδων κόκκινων δανείων στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2017, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσίευσε έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το οποίο παρείχε στις τράπεζες μια αποτελεσματική δέσμη εργαλείων για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Στο πλαίσιο του εγγράφου κατευθύνσεων ζητήθηκε από τις τράπεζες με υψηλό επίπεδο κόκκινων δανείων να συμφωνήσουν σε στρατηγικές για τη διαχείριση των αποθεμάτων ΜΕΔ. Τον Μάρτιο του 2018, ο SSM δημοσίευσε συμπλήρωμα του εν λόγω εγγράφου κατευθύνσεων, το οποίο καθόριζε τις εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα δάνεια σε καθυστέρηση.

Χάρη στο μέχρι σήμερα έργο έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς τη μείωση των κόκκινων δανείων, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων των σημαντικών ιδρυμάτων να έχει μειωθεί από 8% το 2014 σε 4,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Ωστόσο, το τρέχον συνολικό  επίπεδο κόκκινων δανείων παραμένει υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα· απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το ζήτημα των κόκκινων δανείων αντιμετωπίζεται επαρκώς στη ζώνη του ευρώ.

Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!

Διαβάστε επίσης

«Κόκκινα» δάνεια: Πώς θα σώσετε το σπίτι σας από πλειστηριασμό

Συνάντηση Τσακαλώτου – τραπεζιτών για τιτλοποιήσεις και capital controls

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από το νέο καθεστώς για την προστασία της πρώτης κατοικίας

«Κόκκινα» δάνεια: 30.467 πλειστηριασμοί ακινήτων σε 200 ημέρες