ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με εργόσημο θα ασφαλίζονται οι διαιτητές

Με εργόσημο θα ασφαλίζονται οι διαιτητές
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI

Στο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση το οποίο ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 12 Ιουλίου προβλέπεται πως εφ εξής οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων θα ασφαλίζονται με εργόσημο.

Το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ευρώ και ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Yπόχρεος έκδοσης του εργόσημου είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Ο εργοδότης δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Το εργόσημο εκδίδεται υπό τύπο πολύπτυχης ή δίπτυχης επιταγής και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρηματική στην οποία περιλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης, δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται για αυτή με το εργόσημο.

Η έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου γίνεται από τους πιστοποιημένους φορείς (ΕΛΤΑ – Τράπεζες). Κατά την εξαργύρωσή του παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις. Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του εργόσημου με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

Μετά το πέρας 4 μηνών το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας. Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του εργοσήμου με πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου.

Σε περίπτωση εξαργύρωσης του με μετρητά, το Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ