Τσάκωνας: Οι επόμενες κινήσεις του ΟΔΔΗΧ – Το σχέδιο εξόδου στις αγορές
Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας - Πηγή: PDMA

Την επαναγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ θέτει ως προτεραιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), όπως προκύπτει από δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας, παραλαμβάνοντας το βραβείο Sovereign Risk Manager of the Year σε ειδική βράβευση στο Λονδίνο.

Ο κ. Τσάκωνας εξήγησε πως η Ελλάδα διαθέτει ταμειακά αποθέματα κοντά στα 34 δισ. ευρώ, αρκετά για να καλύψει τις πληρωμές τόκων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Για τις επόμενες κινήσεις του ΟΔΔΗΧ τόνισε πως θα προσπαθήσει να επαναγοράσει ακριβό βραχυπρόθεσμο χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου και κυρίως τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ύψους 10 δισ. ευρώ.

Όπως εξήγησε, αυτά τα δάνεια έχουν σταθμισμένο μέσο όρο λήξης 3,5 περίπου ετών και περίπου 5 δισ. ευρώ χρεώνονται με επιτόκιο 4,9%, καθώς το Ταμείο υιοθετεί κλιμακωτό επιτόκιο το οποίο αυξάνεται ανάλογα με την έκθεση που έχει η χώρα στα δάνειά του. Ο ίδιος σημείωσε πως αυτό δεν είναι μόνο ακριβό, αλλά περιλαμβάνει και συναλλαγματικό κίνδυνο που είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί.

«Προέχει να σχεδιάσουμε πολύ προσεκτικά τα μελλοντικά μας βήματα, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους μας», είπε ο κ. Τσάκωνας στο risk.net.

Ο ΟΔΔΗΧ απέσπασε το βραβείο Sovereign Risk Manager of the Year για το swap τον ομολόγων του PSI, στο οποίο προχώρησε το προηγούμενο έτος. Αυτή η ανταλλαγή χρέους ύψους 30 δισ. ευρώ είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του premium ρευστότητας στο ελληνικό χρέος, κάτι το οποίο είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση του πιστωτικού spread της Ελλάδας κατά 150-170 μονάδες βάσης σε όλη την καμπύλη.

Με τη συρρίκνωση των spreads, ο ΟΔΔΗΧ είδε την ευκαιρία να προσεγγίσει τράπεζες για την ανταλλαγή των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος διάσωσης με σταθερό επιτόκιο. Με τα επιτόκια να αναμένεται να αυξηθούν στην ευρωζώνη στο εγγύς μέλλον, η Ελλάδα ήταν αντιμέτωπη με πληρωμές τόκων ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως για τα δάνεια αυτά. Με το χειρισμό του ΟΔΔΗΧ ο κίνδυνος αυτός εξουδετερώθηκε.

Το σχέδιο εξόδου στις αγορές

 

Το σχέδιο εξόδου στις αγορές που καταρτίζει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την ανακύκλωση τεσσάρων εκδόσεων εντόκων γραμματειών με διάρκεια 52 εβδομάδων.
  • Νέα σειρά νέων ομολογιακών εκδόσεων σταθερού επιτοκίου με κομβικές διάρκειες, που θα συμπληρώνουν τα κενά του φάσματος λήξεων του ελληνικού χαρτοφυλακίου χρέους.
  • Τη διαχείριση υφιστάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους (ΔΝΤ), κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων προγραμμάτων που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν.
  • Τη διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα σημερινά ελάχιστα επίπεδα για τα δάνεια εκτός ευρώ και η βελτίωση της αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.
  • Οι στόχοι της εκδοτικής πολιτικής του Δημοσίου για το έτος 2019, αλλά και μετέπειτα, θα προσανατολιστούν σε ομολογιακές εκδόσεις με υψηλή ρευστότητα και όγκο, στη διατήρηση μίας αντιπροσωπευτικής καμπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων αναφοράς, καθώς επίσης και στη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία του Δημοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Στη βάση αυτή ο ΟΔΔΗΧ θα εκδώσει το 2019 νέο χρέος έως 7 δισ. ευρώ, ήτοι όσο το χρέος που ωριμάζει την επομένη χρονιά.

Διαβάστε επίσης