ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέμα εβδομάδων η προκήρυξη 1.116 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υγεία

Θέμα εβδομάδων η προκήρυξη 1.116 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υγεία
EUROKINISSI

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.116 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη μεγάλη προκήρυξη, οι κλάδοι και οι ειδικότητες είναι όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, ήτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας καθώς και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον πίνακα των θέσεων που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, πρόκειται να προκηρυχθούν θέσεις διοικητικού, νοσηλευτικού αλλά και βοηθητικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Είναι ενδεικτικό πως βάσει της κατανομής των θέσεων, οι περισσότερες αφορούν ειδικότητες Τεχνολογικής (459) ενώ ακολουθούν οι θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι 381. Οι θέσεις Υποχρεωτικής είναι 166 και 110 είναι αντίστοιχα οι θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Το μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα προσληφθεί, πρόκειται να απασχοληθεί σε σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της χώρας αλλά και τις Μονάδες Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στις ειδικότητες ΠΕ που θα ζητηθούν στην προκήρυξη είναι ακτινοφυσικοί, διαιτολόγοι, διοικητικό προσωπικό, φαρμακοποιοί, προσωπικό διοικητικού - οικονομικού και διοικητικού - λογιστικού, οικονομολόγοι, μηχανικοί ειδικότητας μηχανολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού, πτυχιούχοι πληροφορικής, φυσικοί ακτινοφυσικοί ιατρικής, χημικοί - βιοχημικοί - βιολόγοι καθώς και ψυχολόγοι.

Αντίστοιχα, μεταξύ των θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι ειδικότητες όπως λογοθεραπευτές, διαιτολόγοι - διατροφολόγοι, πτυχιούχοι κοινωνικής εργασίας, προσωπικό διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές, πτυχιούχοι μαιευτικής, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, πτυχιούχοι ραδιολογίας - ακτινολογίας, προσωπικό διοικητικού - λογιστικού, πτυχιούχοι λογιστικής, προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων, μηχανικοί ειδικότητας υπομηχανικών μηχανολόγων, μηχανικοί ηλεκτρολόγοι, πτυχιούχοι πληροφορικής αλλά και φυσικοθεραπευτές.

Όσον αφορά στις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η πλειονότητα είναι βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, παρασκευαστές, βοηθοί φαρμακείου, υδραυλικοί, διοικητικοί γραμματείς, πληρώματα ασθενοφόρων, ηλεκτρολόγοι καθώς και βοηθοί νοσηλευτικής. Τέλος, βοηθοί θαλάμων, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, μεταφορείς ασθενών και προσωπικό καθαριότητας είναι οι ειδικότητες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που θα συμπεριληφθούν στην προκήρυξη.

Αξίζει να τονιστεί πως για τις θέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών, ανάλογα με την ειδικότητα. Ωστόσο, εκτός από τα βασικά προσόντα, για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις, για τις οποίες επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.

Έτσι, ανάμεσα στα πρόσθετα προσόντα είναι για ορισμένες ειδικότητες η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Για κάποιες ειδικότητες απαιτούνται άδειες άσκησης επαγγέλματος. Παρ’ όλα αυτά, για ορισμένες θέσεις απαραίτητη είναι η εντοπιότητα των υποψηφίων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ