Ανησυχεί η ΕΚΤ για τα μεγάλα δημόσια χρέη στη ζώνη του ευρώ
Πηγή: REUTERS/Alex Grimm

Ηχηρή προειδοποίηση πως η αποτυχία δημιουργίας δημοσιονομικών αποθεμάτων στις χώρες της Ευρωζώνης με υψηλό δημόσιο χρέος είναι ανησυχητική, απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ανάλυση που δημοσιοποίησε σχετικά με τα σχέδια προϋπολογισμών των κρατών της ζώνης του ευρώ για το 2019.

Η ΕΚΤ θεωρεί πως η άρνηση κάποιων χωρών (όπως η Ιταλία και η Γαλλία) να σχηματίσουν αποθεματικά ασφαλείας, μέσα από βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, ι αυξάνει τον κίνδυνο να υποχρεωθούν να συσφίξουν τις δημοσιονομικές τους πολιτικές στο μέλλον, όταν οι συνθήκες στις αγορές και στην παγκόσμια οικονομία επιδεινωθούν.

Κατά την ΕΚΤ, ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα από την τελευταία κρίση είναι ότι οι υγιείς δημοσιονομικές θέσεις παρέχουν στις χώρες το δημοσιονομικό χώρο που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες διαταραχές.

Στη βάση αυτή σημειώνει πως ο αργός ρυθμός μείωσης των δημοσίων χρεών σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά.

«Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες απαιτούν την επείγουσα ανάγκη ανασύστασης των δημοσιονομικών αποθεμάτων, ιδίως στα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους», αναφέρει η ΕΚΤ και προσθέτει πως «οι λόγοι για τους οποίους ορισμένες χώρες δεν σημειώνουν επαρκή πρόοδο προς την κατεύθυνση της ύπαρξης υγιών δημοσιονομικών θέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Η προειδοποίηση της ΕΚΤ δεν αφορά σε καμία περίπτωση στην Ελλάδα, η οποία έχει δεσμευθεί πως θα καταγράφει θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 3,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση έως και το 2022 και ακολούθως θα καταγράφει πλεονάσματα 2% περίπου σε ετήσια βάση έως και το 2060.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 2% για μια περίοδο 40 ετών δεν συνέβη ποτέ, σε καμία χώρα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι που δείχνει πως οι στόχοι για τους οποίους έχει δεσμευθεί η Ελλάδα είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι.

Διαβάστε επίσης