ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου οι καταθέσεις των φορέων έως τις 31 Δεκεμβρίου

Στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου οι καταθέσεις των φορέων έως τις 31 Δεκεμβρίου
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περιθώριο 7 ημερών έχουν οι φορείς του Δημοσίου να μεταφέρουν στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος τα διαθέσιμα τους, ήτοι τις καταθέσεις που έχουν στις εμπορικές τράπεζες.

Απόφαση που υπέγραψε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης προβλέπει πως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα διαθέσιμα όλων των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς.

Με την απόφαση του Γιώργου Χουλιαράκη συντελείται ένα καθοριστικό βήμα στην διαχείριση των διαθεσίμων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς η κοινή διαχείριση στο πλαίσιο ενός ενιαίου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος εξυπηρετεί την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων και κυρίως την αποφυγή περαιτέρω δανεισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών μέσω του Ενιαίου Λογαριασμού θα μπορεί πλέον να παρακολουθεί και να προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν τον λογαριασμό, να προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού και κυρίως να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα πλεονάσματα.

Συγκεκριμένα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος:

  • Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πάγιων προκαταβολών που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες του εσωτερικού.
  • Τα υπόλοιπα των λογαριασμών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες του εσωτερικού.
  • Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Πρατήρια Στρατού, Λέσχες Αξιωματικών, ΚΨΜ) που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες.

Εξαιρούνται, από τη μεταφορά των διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμοί των που τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα της χώρας σε γεωγραφικές περιοχές που δεν λειτουργούν υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Ακόμη, εξαιρούνται οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι λογαριασμοί του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, οι λογαριασμοί των προξενικών εισπράξεων, οι οποίοι τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού και οι λογαριασμοί κληροδοτημάτων, πάγιων χορηγημάτων και παρακαταθηκών και απαλλοτριώσεων.

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2016 οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικών Ελέγχων των υπουργείων δεν θα πραγματοποιούν αιτήματα αποκατάστασης πάγιων προκαταβολών ή πληρωμές δαπανών γενικά με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, σε τραπεζικούς λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών, εκτός αυτών που αναφέρονται στις προαναφερθείσες εξαιρέσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ